Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisár Oettinger bude na pôde Európskeho výboru regiónov obhajovať návrh rozpočtu EÚ  

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) vyjadria 16. a 17. mája svoje znepokojenie nad ďalekosiahlymi návrhmi Európskej komisie, ktorá chce po roku 2020 obmedziť priame financovanie podpory regionálneho rozvoja. Po roku konzultácií, prieskumov a štúdií v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi prijmú tiež uznesenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Taktiež posúdia spôsoby, ako môže politika v oblasti kultúry pomôcť posilniť európsku identitu.

Sledujte celé plenárne zasadnutie naživo vo všetkých jazykoch EÚ.

Dosah dlhodobého rozpočtu EÚ na regióny a mestá (16. mája)

Günther Oettinger, európsky komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, bude s účastníkmi zasadnutia diskutovať o návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2027, ktorý bol zverejnený 2. mája, a o jeho možnom dosahu na regióny a mestá. V návrhu sa kráti rozpočet politiky súdržnosti EÚ, čo ovplyvní budúce financovanie regiónov a miest zo strany EÚ. Výbor už na tento problém v minulosti upozorňoval. Diskusia by sa mala zamerať na navrhované škrty vo financovaní regionálneho rozvoja prostredníctvom politiky súdržnosti, ale pravdepodobne sa reč zvrtne aj na obmedzenie financovania poľnohospodárov a prepojenie opatrení s právnym štátom a hospodárskymi politikami členských štátov.

Tlačová konferencia európskym komisárom Güntherom Oettingerompredsedom VR Karlom-Heinzom Lambertzom sa bude konať o 16.30 hod. v posluchárni budovy Európskej komisie Charlemagne v Bruseli.

Uznesenie o brexite (17. mája)

VR prijme uznesenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, v ktorom sa hovorí o vplyve na miestne a regionálne orgány, opatreniach potrebných na minimalizovanie následkov brexitu a budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. V uznesení sa zdôrazní, že miestne a regionálne orgány považujú za dôležité, aby sa predišlo vzniku tzv. tvrdej hranice v Írsku, a ďalej sa v ňom upozorní na úlohu štátnej pomoci, politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pozornosť sa bude venovať aj spolupráci prostredníctvom mechanizmov, ako sú makroregionálne stratégie a európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ako aj spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu, inovácií a v oblasti bezpečnosti, správy hraníc a riadenia migrácie.

VR v uznesení rozvíja svoj postoj, ktorý zaujal už v marci 2017 v nadväznosti na príhovor hlavného vyjednávača EÚ komisára Michela Barniera a diskusiu s ním. Za uplynulých 14 mesiacov VR uskutočnil v spolupráci so svojimi členmi, miestnymi a regionálnymi orgánmi a miestnymi obchodnými komorami celý rad prieskumov a zadal vypracovanie štúdie o dôsledkoch brexitu pre regionálne hospodárstva. Predsedovia politických skupín VR navštívia 22. a 23. mája Írsku republiku, kde budú diskutovať so zástupcami spoločného výboru pre európske záležitosti v írskom parlamente, a Severné Írsko, kde sa stretnú so zástupcami združení miestnych samospráv.

Kultúra a európska identita (17. mája)

Otázka „Ako môže politika v oblasti kultúry posilniť európsku identitu?“ bude hlavnou témou diskusie s Tiborom Navracsicsom, európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, Lucom Jahierom, novozvoleným predsedom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, a Petrou Kammerevertovou (DE/S&D), predsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie.

VR v ten istý deň predstaví svoj názor na to, ako vzdelávaním a kultúrou posilniť európsku identitu v rámci diskusie o stanovisku, ktoré vypracovala Taňa Christova (BG/EĽS), starostka mesta Gabrovo a vedúca bulharskej delegácie vo VR. Na základe odporúčaní Babette Winterovej (DE/SES), štátnej tajomníčky pre európske záležitosti a kultúru zo spolkovej krajiny Durínsko, budú účastníci hovoriť aj o kultúrnom dedičstve ako strategickom zdroji pre súdržnejšie a udržateľnejšie regióny v EÚ. Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Vstup plynovodov na vnútorný trh EÚ (16. mája)

Členovia VR budú hlasovať o stanovisku, ktoré vypracoval Mauro D’Attis (IT/EĽS), člen rady mesta Roccafiorita (Messina) a novozvolený poslanec talianskeho parlamentu, v reakcii na návrh Európskej komisie rozšíriť spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa zemného plynu na dovozné plynovody. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky plynovody, ktoré prichádzajú do EÚ z tretích krajín, boli v plnom súlade s platnými pravidlami EÚ vrátane požiadaviek na transparentnosť, spravodlivé clá a riadne oddelenie dodávateľského reťazca od výroby po distribúciu. Spravodajca VR D'Attis bude obhajovať základnú potrebu EÚ zabezpečiť svoj vlastný dovoz a vyhnúť sa nadmernej závislosti, zneužívaniu zo strany dodávateľov a riziku pre miestne spoločenstvá.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

• Plány na vytvorenie jedného špecifického fondu EÚ po roku 2020: Európsky námorný a rybársky fond, spravodajca: Alberto Nuñez Feijoo (ES/EĽS), predseda vlády autonómnej oblasti Galícia

Strednodobé preskúmanie stratégie lesného hospodárstva EÚ, spravodajca: Ossi Martikainen (FI/ALDE), člen mestskej rady v Lapinlahti

Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu, spravodajca: Mark Weinmeister (DE/EĽS), štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Hesensko

Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast, spravodajca: Mikel Irujo Amézaga (ES/EA), vedúci delegácie regiónu Navarra v Bruseli

Revízia mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, spravodajca: Adam Banaszak (PL/EKR), podpredseda zastupiteľstva Kujavsko-pomoranského vojvodstva

Praktické informácie:

Miesto konania : Budova Charlemagne – hlavná rokovacia sála (Európska komisia)

Dátum a čas konania : 16. mája 15.00 – 21.00 hod., 17. mája 9.00 – 13.00 hod.

• Pozri program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

• Plenárne zasadnutie môžete sledovať naživo na internetovej stránke VR

Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022