Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Výbor regiónov vyjadril pobúrenie nad útokmi na ukrajinské mestá a prisľúbil Ukrajine dlhodobú podporu pri obnove  

Mestá a regióny EÚ hľadajú, akým spôsobom môžu ony aj EÚ prispieť k obnove Ukrajiny, pričom nový prieskum medzi miestnymi a regionálnymi politikmi potvrdzuje pevné odhodlanie pomôcť Ukrajine.

Európsky výbor regiónov (VR) opätovne potvrdil svoju plnú podporu Ukrajine, ktorá čelí vlne smrteľných útokov zo strany Ruska namierených od 10. októbra na oblasti s civilným obyvateľstvom a infraštruktúru v mestách po celej krajine. Všetky zložky politického spektra predložili vyhlásenia v tejto súvislosti na plenárnom zasadnutí, na ktorom VR prijal rozsiahly súbor odporúčaní s cieľom zabezpečiť, aby sa regióny a mestá v Európskej únii mohli účinne a intenzívne zapojiť do obnovy Ukrajiny. Výbor vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že treba klásť osobitný dôraz na to, aby sa zabezpečilo, že proces obnovy zároveň urýchli prechod Ukrajiny na ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo.

Stanovisko na tému Úloha miest a regiónov EÚ pri obnove Ukrajiny pomôže usmerniť prácu Európskej aliancie miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny, ktorú v júni vytvoril VR a ukrajinské a európske združenia zastupujúce miestne a regionálne samosprávy. Vytvorenie tejto aliancie bolo reakciou na žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Vďaka tomu, že stanovisko bolo prijaté 11. októbra, mohli byť konkrétne odporúčania miest a regiónov predložené včas pred medzinárodnou konferenciou v Berlíne, ktorá bude venovaná obnove Ukrajiny a uskutoční sa 25. októbra, a pred konečným rozhodnutím o tom, akú podobu bude mať nová platforma Európskej komisie na koordináciu podpory na obnovu Ukrajiny. VR v stanovisku vyzýva Európsku komisiu, aby na Ukrajine navrhla taký proces obnovy zdola nahor, ktorý bude vychádzať z dobre rozbehnutej decentralizácie krajiny.

Spravodajca Dario Nardella (IT/SES), ktorý je primátorom Florencie a zároveň aj predsedom siete Eurocities, pri tejto príležitosti uviedol: „Očakávame, že platforma pre obnovu Ukrajiny bude financovaná podobným spôsobom ako Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, a žiadame, aby Európska aliancia miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny bola do nej zapojená ako plnohodnotný partner vo všetkých štádiách jej plánovania a realizácie. Platforma by sa tiež mala v čo najväčšej miere riadiť metodikou regionálnej politiky EÚ, okrem iného s cieľom pripraviť vstup Ukrajiny do Európskej únie.“ Dodal, že pri obnove zničenej ukrajinskej infraštruktúry by sa mal klásť dôraz na udržateľnosť, demokratické zásady a stabilné inštitúcie.

Aliancia čerpá zo silnej podpory pre Ukrajinu v mestách a regiónoch EÚ. V regionálnom a miestnom barometri za rok 2022 – prieskum medzi viac ako 2 000 miestnymi a regionálnymi politikmi v celej EÚ zahrnutý do Výročnej správy EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022, ktorú VR uverejnil 11. októbra – tri štvrtiny respondentov uviedli, že ich miestne alebo regionálne samosprávy prijali Ukrajincov vysídlených v dôsledku vojny, a polovica potvrdila, že poslali Ukrajine materiálnu pomoc. Jeden z dvoch respondentov uviedol, že najúčinnejším spôsobom, ako obnoviť Ukrajinu, je zapojiť do tohto procesu regióny a mestá EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro v tejto súvislosti vyhlásil: „Domy, školy, univerzity, nemocnice – ruská vojna na Ukrajine ničí úplne všetko. Ak sa nič neurobí, o pár týždňov zostanú v dôsledku zimy zo všetkých týchto poškodených budov už len ruiny. Európsky výbor regiónov spolu so svojimi partnerskými združeniami vytvoril Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny. Aby bola obnova Ukrajiny účinná, musí sa táto aliancia rozšíriť a musí sa k nej pripojiť viac miest a regiónov, keďže každý druhý respondent nášho regionálneho a miestneho barometra uviedol, že najúčinnejším spôsobom obnovy Ukrajiny je zapojiť do plánov obnovy regióny a mestá EÚ. Sme odhodlaní premeniť slová na skutky a presadiť vytvorenie osobitného finančného nástroja na podporu partnerských projektov miestnych a regionálnych samospráv v oblasti obnovy. Stojíme po boku Ukrajiny.“

V reakcii na smrteľné útoky, ktoré Rusko začalo 10. októbra, predseda Cordeiro v mene výboru dôrazne odsúdil „toto hrozné útočenie na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru v celej krajine“ a ubezpečil ukrajinských partnerov o tom, že VR plne podporuje ich boj za demokraciu a slobodu.

Ako môžu mestá a regióny pomôcť Ukrajine

V spoločnom odhade ukrajinskej vlády, Európskej komisie a Svetovej banky sa uvádza, že vojna spôsobila od 24. februára do 1. júna škody vo výške 349 miliárd EUR, pričom obzvlášť zasiahnuté boli najmä sektor bývania, doprava, obchod a priemysel. Najväčšie pustošenie zažili regióny Černihiv, Doneck, Luhansk, Charkov, Kyjev a Záporožie.

Odporúčania, ako pomôcť Ukrajine, zahrnuté v návrhu stanoviska sa týkajú rôznych fáz, pričom prvá fáza sa zameriava na núdzovú reakciu, druhá na obnovu kritickej infraštruktúry a základných služieb a tretia má pripraviť pôdu pre dlhodobý udržateľný rast. Dlhodobejšia podpora by sa mala sústrediť najmä na dosiahnutie cieľa znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 65 %, ktorý stanovila ukrajinská vláda, a na obnovenie sociálnej infraštruktúry, ako je bytový fond, školy a nemocnice, aby sa ukrajinskí utečenci a vysídlené osoby mohli vrátiť do svojho predvojnového domova.

Ukrajinská vláda navrhla, že regióny a mestá EÚ by sa na tomto úsilí mohli podieľať prostredníctvom družobných vzťahov s partnermi na Ukrajine. V návrhu stanoviska VR sa tiež zdôrazňuje potenciálny prínos širších investičných schém, do ktorých by mohla byť zapojená väčšia skupina miest a regiónov.

Okrem toho sa v ňom podčiarkuje, že je potrebné čo najskôr investovať do budovania kapacít orgánov verejnej správy na nižšej ako celoštátnej úrovni, ktoré museli za posledných sedem rokov prevziať na seba viac úloh a teraz musia čeliť výzve obnovy a prípravy na vstup do EÚ. Konkrétne VR požaduje posilnenie existujúceho programu na podporu decentralizácie na Ukrajine – programu U-LEAD.

Ukrajina sa už podieľa na stratégii EÚ pre podunajskú oblasť a v stanovisku sa navrhuje, aby táto stratégia poslúžila ako integrovaný rámec pre spoluprácu s EÚ. Odporúčania idú ešte ďalej a vyzdvihuje sa v nich význam využívania osvedčených mechanizmov EÚ na podporu regiónov a miest, pričom sa napríklad navrhuje, aby EÚ čo najskôr rozšírila spoluprácu s ukrajinskými regiónmi prostredníctvom programu nadnárodnej spolupráce a urýchlila Ukrajine prístup k programom Horizont a Kultúra.

Odporúčania vychádzali sčasti zo štúdie, ktorú dal vypracovať VR. Výskumníci v nej analyzovali názory miestnych a regionálnych politikov v jednotlivých oblastiach Ukrajiny, ktoré utrpeli škody rôzneho rozsahu. V záveroch štúdie sa konštatuje výrazné zlepšenie administratívnych kapacít na miestnej a regionálnej úrovni vďaka procesu decentralizácie, ktorý sa začal v polovici roku 2010, a zdôrazňuje potenciál miest a regiónov EÚ pomôcť pri reformách v oblasti budovania kapacít, najmä v menších komunitách.

Kontakty:

Monica Tiberi, hovorkyňa predsedu, +32 479517443.

Andrew Gardner, tlačový tajomník, +32 473843981.

Stephanie Paillet, audiovizuálna podpora, +32 473522988.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023