Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Záver spoločného prieskumu VR a OECD: ‎ pandémia ohrozuje miestne a regionálne financie v EÚ  

Až 86 % miest a regiónov predpokladá nárast výdavkov,
pričom 90 % z nich očakáva pokles príjmov, čo by ohrozilo verejné investície

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 má výrazný dosah na regióny a mestá v celej Európe. Ako vyplýva zo spoločného prieskumu VR a OECD, ktorý bol dnes predstavený na schôdzi komisie ECON, väčšina miestnych a regionálnych samospráv očakáva, že sociálno-hospodárska kríza bude mať veľmi nepriaznivý dosah na ich financie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sa obávajú tzv. nožnicového efektu v podobe rastúcich výdavkov a klesajúcich príjmov, ktorý by mohol oslabiť ich schopnosť realizovať verejné investície. Regióny a mestá sú pri prekonávaní pandémie a jej sociálno-hospodárskych dôsledkov v prvej línii nasadenia.

Pandémia COVID-19 je nielen zdravotnou a ľudskou tragédiou, ale má závažný dosah aj na miestne a regionálne samosprávy. Na jeho lepšie pochopenie uskutočnil Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v júni a júli 2020 online prieskum na tému Vplyv COVID-19 na regionálne a miestne samosprávy . Jeho výsledky boli dnes predstavené na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku (ECON), na ktorej sa za OECD zúčastnila Dorothée Allain-Dupré, vedúca oddelenia Decentralizácia, financovanie na nižšej ako celoštátnej úrovni a verejné investície.

Závery prieskumu potvrdzujú, že kríza v dôsledku pandémie COVID-19 má na regióny a mestá v Európskej únii veľmi nepriaznivý dosah . Podľa 63 % respondentov je jej celkový vplyv „silný“ alebo „veľmi silný“. Takmer polovica opýtaných miestnych a regionálnych samospráv (46 %) uviedla, že hlavnou výzvou pri riešení krízy je nedostatok technických prostriedkov a vybavenia, zatiaľ čo podľa 39 % je to nedostatok finančných prostriedkov. Len približne polovica respondentov v čase konania prieskumu uviedla, že koordinácia medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami alebo s národnými vládami je efektívna.

Niektoré hlavné zistenia tohto prieskumu boli zahrnuté do prvého celoeurópskeho Výročného regionálneho a miestneho barometra , ktorý 12. októbra počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest predstavil predseda VR Apostolos Tzitzikostas.

„Veľmi ma teší, že sa dnes zverejnil spoločný prieskum VR a OECD,“ vyhlásil predseda komisie ECON a poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS). „Vďaka jeho včasným výsledkom sa budú môcť prijímať informované politické rozhodnutia na podporu miestnych a regionálnych samospráv pri riešení dosahu pandémie na ich financie. V boji proti dosahom tejto bezprecedentnej krízy fungujeme v prvej línii nasadenia, v dôsledku čoho sa mnohé miestne a regionálne samosprávy ocitli v obrovskej finančnej tiesni. Všetky úrovne verejnej správy musia v týchto časoch spolupracovať, aby bola naša obnova udržateľná, plynulá a aby sa pri nej na nikoho nezabudlo.“

Riaditeľka Centra OECD pre podnikanie, MSP, regióny a mestá Lamia Kamal-Chaoui v tejto súvislosti zdôraznila, že „miestne a regionálne samosprávy stoja v prvej línii boja proti tejto kríze a v súčasnosti akútne pociťujú finančné dôsledky svojho obrovského úsilia. Nemôžu tento problém riešiť samostatne. Takmer všetci respondenti (90 %) sa zhodli na tom, že pre úspešnosť stratégie na prekonanie krízy má mimoriadny význam koordinácia postupu medzi všetkými úrovňami verejnej správy. Vlády musia vyvinúť spoločné úsilie v záujme efektívnej koordinácie a uplatňovania zmysluplných politík, ktoré týmto obciam a regiónom pomôžu, aby z tejto krízy vyšli odolnejšie a udržateľnejšie.“

Kríza má negatívny vplyv na príjmy orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni, pretože dochádza k nebezpečnému „nožnicovému efektu“, keď sa výdavky zvyšujú a príjmy klesajú. Až 86 % regiónov a miest očakáva veľmi alebo mierne negatívny vplyv na svoje výdavky, najmä v oblasti sociálnych služieb (64 %) a sociálnych dávok (59 %), pričom 90 % z nich predpokladá pokles príjmov. Najviac sa to zrejme dotkne daňových príjmov: 83 % respondentov predpokladá ich výrazný alebo mierny pokles.

V čase prieskumu približne 24 % nižších orgánov verejnej správy plánovalo požiadať o nové pôžičky na zvládnutie krízy. O dodatočné finančné prostriedky EÚ už vtedy požiadalo 13 % respondentov a 49 % o tom uvažovalo.

Z prieskumu takisto vyplýva, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 môže zmeniť priority politiky regionálneho rozvoja. Miestne a regionálne samosprávy požadujú, aby sa venovala väčšia pozornosť cenovo dostupným a prístupných kvalitným základným službám vrátane zdravotnej starostlivosti pre všetky územné celky (76 %), regionálnej odolnosti (69 %) a znižovania rozdielov medzi regiónmi v digitálnej oblasti (68 %).

Na dnešnej schôdzi členovia komisie ECON po prvýkrát diskutovali aj o návrhu stanoviska na tému Akčný plán pre kritické suroviny , ktorý vypracovala prvá podpredsedníčka krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES) , a prijali návrh stanoviska na tému Preskúmanie obchodnej politiky , ktorý vypracoval Willy Borsus (BE/Renew Europe) , podpredseda vlády Valónska a minister hospodárstva a zahraničného obchodu.

„XXX,“ uviedol spravodajca Willy Borsus. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR 3. – 4. februára 2021.

Súvislosti:

Spoločný online prieskum VR a OECD sa uskutočnil v júni a júli 2020. Zapojilo sa doň 300 zástupcov miestnych a regionálnych samospráv a územných medzičlánkov z 24 členských štátov Európskej únie (spolu s ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú podniky, akademická obec, MVO atď., bolo respondentov celkovo 480). Väčšina z nich zastupovala obce (59 %) alebo regióny (26 %). Približne 18 % pochádzalo zo Španielska, 15 % z Talianska, 6 % zo Slovenska a 6 % z Poľska. Do prieskumu sa nezapojili žiadne samosprávy z Dánska, Írska a Luxemburska.

Krátku správu s prehľadom hlavných záverov nájdete na tomto odkaze vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Kompletné výsledky sú k dispozícii na tomto odkaze v podrobnejšej politickej správe OECD.

Prvý regionálny a miestny barometer EÚ je k dispozícii na tomto odkaze .
Hlavné závery sú zhrnuté v  krátkom videu . Údaje o dosahu na regionálne ekonomiky sú k dispozícii na tomto odkaze .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Otázky médií týkajúce sa spoločného prieskumu OECD a VR adresujte

Alexandre Taylor

Tel.: +33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023