Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Skupina VR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu sa zišla na svojej prvej schôdzi, aby podporila príspevok miestnych lídrov ku Konferencii o budúcnosti Európy  

Skupinu tvorí sedem európskych kapacít: Herman Van Rompuy, ktorý jej predsedá, a Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues a Androulla Vassiliou

Dnes sa uskutočnila prvá schôdza skupiny Európskeho výboru regiónov (VR) na vysokej úrovni pre európsku demokraciu, ktorej predsedal prvý predseda Európskej rady a bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy. Skupina prispeje k práci VR v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy.

Skupina na vysokej úrovni je nezávislý poradný orgán, ktorého úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz zameraných na výzvy pre miestne a regionálne samosprávy v Európe v kontexte účasti VR na Konferencii o budúcnosti Európy. Cieľom skupiny je prostredníctvom VR posilniť dosah a vplyv miestnych a regionálnych samospráv na proces tvorby európskej politiky a podnietiť diskusiu o európskej demokracii.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas na úvod privítal členov skupiny: „ Ďakujem členom skupiny na vysokej úrovni, že prijali toto pozvanie. Ich odborné znalosti, oddanosť hodnotám EÚ a podrobné poznatky o spôsobe fungovania Európskej únie predstavujú neoceniteľné výhody, ktoré nám pomôžu čo najlepšie pripraviť príspevok nášho výboru ku Konferencii o budúcnosti Európy. Každý člen skupiny má jedinečné skúsenosti a víziu, ktoré budú pre našu prácu významnou pridanou hodnotou. Konferencia nesmie byť len ďalšou súťažou krásy medzi inštitúciami EÚ a jej výsledkom nesmú byť prázdne slová. Chceme a musíme zabezpečiť, aby náš „európsky dom demokracie“ vyšiel z tejto konferencie po všetkých stránkach pevnejší. Vytvorenie skupiny na vysokej úrovni bude konkrétnym príspevkom k tomuto procesu. “

Predseda skupiny na vysokej úrovni Herman Van Rompuy pri tejto príležitosti uviedol: „ Som poctený, že ma Európsky výbor regiónov poveril vedením tejto skupiny, ktorú tvoria významné osobnosti. Našou úlohou je prichádzať s novátorskými a kreatívnymi nápadmi a návrhmi, ako posilniť európsku demokraciu a vybudovať Európu, ktorá chráni svojich občanov a upevňuje ich postavenie. Miestne a regionálne samosprávy môžu prispieť k obnoveniu dôvery v demokraciu a mali by byť väčšmi zapájané do tvorby politík EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy ponúka jedinečnú príležitosť preklenúť priepasť medzi Európskou úniou a jej občanmi žijúcimi v regiónoch, mestách a obciach. Musíme tiež pouvažovať nad tým, ako posilniť náš demokratický systém a získať si väčšiu dôveru občanov prostredníctvom lepšieho zapojenia regiónov a miest. Konferencia musí ponúknuť riešenia pre modernú európsku demokraciu, ktorá bude zapájať občanov a reagovať na ich potreby a obavy, so spoločnou víziou odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti.“

Skupina na vysokej úrovni bude diskutovať a úzko spolupracovať s členmi VR, najmä s konferenciou predsedov VR, predsedníctvom, tematickými komisiami a členmi delegácie VR, ktorá bude vyslaná na Konferenciu o budúcnosti Európy. Bude tiež spolupracovať s mladými regionálnymi a miestnymi politikmi, ktorí sú zapojení do iniciatívy VR pre mladých volených politikov (YEP), Európskeho fóra mládeže a iných mládežníckych orgánov. Jej práca a impulzy budú slúžiť ako základ pre príspevok VR ku Konferencii o budúcnosti Európy spolu s dialógmi na miestnej úrovni, ktoré budú organizovať členovia VR v regiónoch a mestách Európskej únie, čím sa zabezpečí, že konferencia presiahne hranice hlavných miest štátov.

Skupinu na vysokej úrovni tvorí sedem európskych kapacít:

Herman Van Rompuy , bývalý belgický premiér a predseda Európskej rady,

Joaquín Almunia , bývalý eurokomisár pre hospodársku súťaž a hospodárske a finančné záležitosti,

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor Varšavskej univerzity,

Rebecca Harms , bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu,

Silja Markkula , predsedníčka Európskeho fóra mládeže,

Maria João Rodrigues , bývalá portugalská ministerka pre kvalifikácie a vzdelávanie a poslankyňa Európskeho parlamentu,

Androulla Vassiliou , bývalá eurokomisárka pre zdravie a pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Kontext

Na základe návrhu konferencie predsedov VR schválilo predsedníctvo VR v decembri 2020 vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu. Formálne a politicky bude jej činnosť odštartovaná na májovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (5. – 7. mája) spolu s politickou diskusiou o predstavách VR v súvislosti s budúcnosťou Európy a o účasti VR na nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy. Konferencia o budúcnosti Európy sa oficiálne začne 9. mája 2021 a do jari 2022 by sa malo dospieť k záverom.

Kontakt

Berta López Domènech

Tel.: +3  22822170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023