Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Skupina VR na vysokej úrovni pre európsku demokraciu sa zišla na svojej prvej schôdzi, aby podporila príspevok miestnych lídrov ku Konferencii o budúcnosti Európy  

Skupinu tvorí sedem európskych kapacít: Herman Van Rompuy, ktorý jej predsedá, a Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues a Androulla Vassiliou

Dnes sa uskutočnila prvá schôdza skupiny Európskeho výboru regiónov (VR) na vysokej úrovni pre európsku demokraciu, ktorej predsedal prvý predseda Európskej rady a bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy. Skupina prispeje k práci VR v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy.

Skupina na vysokej úrovni je nezávislý poradný orgán, ktorého úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz zameraných na výzvy pre miestne a regionálne samosprávy v Európe v kontexte účasti VR na Konferencii o budúcnosti Európy. Cieľom skupiny je prostredníctvom VR posilniť dosah a vplyv miestnych a regionálnych samospráv na proces tvorby európskej politiky a podnietiť diskusiu o európskej demokracii.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas na úvod privítal členov skupiny: „ Ďakujem členom skupiny na vysokej úrovni, že prijali toto pozvanie. Ich odborné znalosti, oddanosť hodnotám EÚ a podrobné poznatky o spôsobe fungovania Európskej únie predstavujú neoceniteľné výhody, ktoré nám pomôžu čo najlepšie pripraviť príspevok nášho výboru ku Konferencii o budúcnosti Európy. Každý člen skupiny má jedinečné skúsenosti a víziu, ktoré budú pre našu prácu významnou pridanou hodnotou. Konferencia nesmie byť len ďalšou súťažou krásy medzi inštitúciami EÚ a jej výsledkom nesmú byť prázdne slová. Chceme a musíme zabezpečiť, aby náš „európsky dom demokracie“ vyšiel z tejto konferencie po všetkých stránkach pevnejší. Vytvorenie skupiny na vysokej úrovni bude konkrétnym príspevkom k tomuto procesu. “

Predseda skupiny na vysokej úrovni Herman Van Rompuy pri tejto príležitosti uviedol: „ Som poctený, že ma Európsky výbor regiónov poveril vedením tejto skupiny, ktorú tvoria významné osobnosti. Našou úlohou je prichádzať s novátorskými a kreatívnymi nápadmi a návrhmi, ako posilniť európsku demokraciu a vybudovať Európu, ktorá chráni svojich občanov a upevňuje ich postavenie. Miestne a regionálne samosprávy môžu prispieť k obnoveniu dôvery v demokraciu a mali by byť väčšmi zapájané do tvorby politík EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy ponúka jedinečnú príležitosť preklenúť priepasť medzi Európskou úniou a jej občanmi žijúcimi v regiónoch, mestách a obciach. Musíme tiež pouvažovať nad tým, ako posilniť náš demokratický systém a získať si väčšiu dôveru občanov prostredníctvom lepšieho zapojenia regiónov a miest. Konferencia musí ponúknuť riešenia pre modernú európsku demokraciu, ktorá bude zapájať občanov a reagovať na ich potreby a obavy, so spoločnou víziou odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti.“

Skupina na vysokej úrovni bude diskutovať a úzko spolupracovať s členmi VR, najmä s konferenciou predsedov VR, predsedníctvom, tematickými komisiami a členmi delegácie VR, ktorá bude vyslaná na Konferenciu o budúcnosti Európy. Bude tiež spolupracovať s mladými regionálnymi a miestnymi politikmi, ktorí sú zapojení do iniciatívy VR pre mladých volených politikov (YEP), Európskeho fóra mládeže a iných mládežníckych orgánov. Jej práca a impulzy budú slúžiť ako základ pre príspevok VR ku Konferencii o budúcnosti Európy spolu s dialógmi na miestnej úrovni, ktoré budú organizovať členovia VR v regiónoch a mestách Európskej únie, čím sa zabezpečí, že konferencia presiahne hranice hlavných miest štátov.

Skupinu na vysokej úrovni tvorí sedem európskych kapacít:

Herman Van Rompuy , bývalý belgický premiér a predseda Európskej rady,

Joaquín Almunia , bývalý eurokomisár pre hospodársku súťaž a hospodárske a finančné záležitosti,

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor Varšavskej univerzity,

Rebecca Harms , bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu,

Silja Markkula , predsedníčka Európskeho fóra mládeže,

Maria João Rodrigues , bývalá portugalská ministerka pre kvalifikácie a vzdelávanie a poslankyňa Európskeho parlamentu,

Androulla Vassiliou , bývalá eurokomisárka pre zdravie a pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Kontext

Na základe návrhu konferencie predsedov VR schválilo predsedníctvo VR v decembri 2020 vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu. Formálne a politicky bude jej činnosť odštartovaná na májovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (5. – 7. mája) spolu s politickou diskusiou o predstavách VR v súvislosti s budúcnosťou Európy a o účasti VR na nadchádzajúcej Konferencii o budúcnosti Európy. Konferencia o budúcnosti Európy sa oficiálne začne 9. mája 2021 a do jari 2022 by sa malo dospieť k záverom.

Kontakt

Berta López Domènech

Tel.: +3  22822170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023