Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posúdenie vplyvu pandémie COVID-19 na regióny, mestá a obce EÚ: ‎ na plenárnom zasadnutí VR ( #CoRplenary ) bude predložená ‎ správa o regionálnom a miestnom barometri 2021  

Na programe plenárneho zasadnutia sú aj rozhovory predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu s miestnymi lídrami, diskusia s eurokomisármi Virginijusom Sinkevičiusom a Janezom Lenarčičom o snahách o podporu ekologickej obnovy a zlepšenie odolnosti a výmena názorov podpredsedníčky Komisie Dubravky Šuicovej s členmi výboru v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) predstaví 12. októbra regionálny a miestny barometer 2021 miestnym lídrom a podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi. Súhrnná správa obsahuje posúdenie vplyvu pandémie na regióny, mestá a obce EÚ, pričom sa uvádzajú hlavné zistenia, fakty a čísla týkajúce sa hospodárskych, sociálnych, zdravotných a digitálnych dôsledkov. SLEDUJTE NAŽIVO

Keďže EÚ zintenzívňuje úsilie o obnovu, predseda slovinskej vlády Janez Janša zhodnotí prácu slovinského predsedníctva Rady Európskej únie. V kontexte medzinárodných konferencií OSN COP15 COP26 bude eurokomisár Virginijus Sinkevičius a starostka mesta Turku Minna Arveová , ktorá je aj podpredsedníčkou  ICLEI , diskutovať o úsilí o ochranu biodiverzity, riešení krízovej situácie v oblasti klímy a podpore ekologickej obnovy.

Eurokomisár Janez Lenarčič a osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof Mami Mizutoriová si 13. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa znižovania rizika katastrof vypočujú informácie o vplyve nedávnych katastrof na regióny a mestá a budú diskutovať o tom, ako zlepšiť miestnu odolnosť.

Členovia VR si 14. októbra s podpredsedníčkou Komisie Dubravkou Šuicovou vymenia názory na Konferenciu o budúcnosti Európy.

Plenárne zasadnutie sa uskutoční počas Európskeho týždňa regiónov a miest , ktorý spoločne organizuje VR a Európska komisia. #EURegionsWeek , ktorý potrvá od 11. do 14. októbra, je najväčším každoročným podujatím v kalendári EÚ a tohto roku bude zameraný na úsilie o zabezpečenie ekologickej a digitálnej obnovy a na podporu príspevku regiónov a miest ku Konferencii o budúcnosti Európy.

Sledujte plenárne zasadnutie na internetovej stránke VR .

12. októbra: regionálny a miestny barometer

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér Stredného Macedónska Apostolos Tzitzikostas  (EL/EĽS) prednesie svoj prejav o stave regiónov, miest a obcí EÚ a podpredsedovi Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošovi Šefčovičovi predstaví Výročný regionálny a miestny barometer .

12. októbra: predseda slovinskej vlády Janez Janša

Plenárne zhromaždenie Európskeho výboru regiónov privíta predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu na diskusii o prioritách šesťmesačného slovinského predsedníctva Rady Európskej únie.

13. októbra: COP15 a COP26: zvyšovanie ambícií, lepšia starostlivosť o biodiverzitu a klímu

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a starostka mesta Turku a podpredsedníčka ICLEI Minna Arveová budú diskutovať o výzvach, ktorým čelia vlády pri ochrane svetovej biodiverzity a riešení stavu klimatickej núdze.

13. októbra: znižovanie rizík, ktoré predstavujú prírodné katastrofy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa znižovania rizika katastrof privíta Európsky výbor regiónov osobitnú zástupkyňu generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof Mami Mizutoriovú a európskeho komisára pre krízové riadenie Janeza Lenarčiča , aby sa spolu zamysleli nad tým, čo môžu regióny a mestá urobiť na zlepšenie odolnosti a zmenšenie vplyvu prírodných katastrof.

14. októbra: Konferencia o budúcnosti Európy

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová ozrejmí pohľad Európskej komisie na Konferenciu o budúcnosti Európy a vymení si názory s členmi VR.

HLAVNÉ DISKUSIE

Utorok 12. októbra o 15.00 hod. : diskusia o výročnom regionálnom a miestnom barometri, na ktorej sa zúčastní predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér Stredného Macedónska Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) a podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič .

Streda 13. októbra o 10.00 hod. : diskusia o prioritách slovinského predsedníctva Rady EÚ, na ktorej sa zúčastní predseda vlády Slovinska Janez Janša .

Streda 13. októbra o 15.00 hod. : diskusia na tému Zvyšovanie ambícií a lepšia správa vecí verejných: lídri spoločne za glokálnu zelenú dohodu , na ktorej sa zúčastní európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a starostka mesta Turku a podpredsedníčka ICLEI Minna Arveová.

Streda 13. októbra, 16.00 hod. : diskusia na tému Prírodné katastrofy: reakcie na núdzové situácie a budovanie odolnosti miest a regiónov , na ktorej sa zúčastní európsky komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič a osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof a vedúca UNDRR Mami Mizutoriová .

Štvrtok 14. októbra o 16.00 hod. : diskusia o  Konferencii o budúcnosti Európy , na ktorej sa zúčastní podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová .

UZNESENIA

Uznesenie o COP26

Uznesenie o Výročnom regionálnom a miestnom barometri

STANOVISKÁ PREDLOŽENÉ NA PRIJATIE

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európska záruka pre deti, spravodajca: Jari Andersson (FI/EĽS), člen rady mesta Sastamala

Európska digitálna identita, hlavný spravodajca: Mark Weinmeister (DE/EĽS), štátny tajomník pre európske záležitosti spolkovej krajiny Hessensko

Účinné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021 – 2027, spravodajca Juraj Droba (SK/EKR), predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Program boja proti terorizmu pre EÚ: predvídanie, predchádzanie, ochrana a reakcia, spravodajca: Karl Vanlouwe (BE/EA), poslanec Flámskeho parlamentu

Ochrana priemyselných a remeselných zemepisných označení v Európskej únii, spravodajkyňa: Martine Pinville (FR/SES), poslankyňa regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine

Nový program pre spotrebiteľov – posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy, spravodajkyňa: Alexia Bertrand , poslankyňa Parlamentu regiónu Brusel-hlavné mesto (BE/Renew Europe)

Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, spravodajkyňa: Kate Feeney (IE/RE), členka rady grófstva Dun Laoghaire Rathdown

Praktické informácie:

Miesto konania: hybridné zasadnutie na diaľku a v budove Charlemagne, Európska komisia, Rue de la Loi 170, Brusel, Belgicko

Dátum: utorok 12. októbra – štvrtok 14. októbra 2021

Podkladové materiály : program plenárneho zasadnutia a  stanoviská a pozmeňovacie návrhy.

Internetové vysielanie : na webovom sídle  VR.

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022