Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmena klímy: čas konať  

Vyhlásenie predsedu Karla-Heinza Lambertza pred samitom OSN o klíme, ktorý sa koná 23. septembra 2019 v New Yorku.

Ignorovanie tisícov ľudí, ktorí sú každý týždeň v uliciach a od svetových lídrov žiadajú, aby dodržali sľuby, ktoré dali pri podpise Parížskej dohody OSN o zmene klímy v roku 2015, by bolo nielen environmentálnou katastrofou, ale aj hospodárskou a morálnou chybou. Klimatickí skeptici, ktorí spochybňujú súvislosť medzi ľudským správaním a zmenou klímy nielenže ignorujú vedu, ale prichádzajú aj o hospodárske príležitosti a prehlbujú priepasť medzi ľuďmi a politikou. Vlády na všetkých úrovniach majú povinnosť konať, inak náklady budú musieť znášať budúce generácie.

Veda hovorí jednoznačne: zmena klímy napreduje. Už teraz častejšie zažívame extrémnejšie počasie. Póly a ľadovce sa roztápajú, hladiny morí stúpajú a strata biodiverzity dosahuje novú rekordnú úroveň . Ekonomický argument je rovnako presvedčivý: globále otepľovanie nás každoročne stojí 12 miliárd EUR. Prechodom na bezuhlíkové hospodárstvo sa vytvoria veľmi potrebné pracovné miesta, zvýši sa konkurencieschopnosť EÚ a zníži sa naša energetická závislosť.

Na dnešnej hlavnej konferencii o zmene klímy v New Yorku generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzve na urýchlenie opatrení v oblasti klímy a prijatie záväzku ambicióznejších klimatických cieľov. Svet už dosiahol historicky najambicióznejšiu medzinárodnú dohodu o zmene klímy. Dohodli sme sa na cieľoch, väčšine postupov a vykonávacích pravidlách. Pri našom súčasnom smerovaní sa však globálna teplota do roku 2100 aj tak zvýši o 3 °C. Musíme byť ambicióznejší a pretaviť naše sľuby do konkrétnych výsledkov. Tieto sľuby však nebude možné splniť bez zapojenia miestnych komunít, miest a regiónov.

Polovica svetovej populácie žije v mestách a v roku 2050 tento podiel pravdepodobne dosiahne 70 %. Mestá spotrebúvajú až 80 % energie a produkujú takmer rovnaký podiel globálnych emisií skleníkových plynov. Miestne samosprávy plnia kľúčovú úlohu, pretože zodpovedajú za viac ako 70 % opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a až 90 % opatrení na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. V správe OSN, ktorá bola uverejnená tento týždeň, sa uvádza, že investície do nízkouhlíkových opatrení v mestách sa do roku 2050 vrátia najmenej v objeme 23,9 bilióna USD .

Miestne samosprávy, mestá a regióny však napriek tejto skutočnosti naďalej nie sú formálne prizvané ku globálnym rozhovorom o klíme. Záväzky a dosiahnuté výsledky miest a regiónov v oblasti klímy sa ešte len musia formálne uznať a zakotviť v Parížskej dohode o zmene klímy. Keďže niektorí tvrdia, že máme len 12 rokov na to, aby sme zmenili smerovanie, je naliehavo potrebné oceniť a zohľadniť ich úsilie. Tieto miestne a regionálne stanovené príspevky majú zásadný význam z hľadiska využívania konkrétnych výsledkov miest a regiónov v oblasti klímy.

Európsky výbor regiónov, zhromaždenie miestnych a regionálnych zástupcov Európskej únie, vie z vlastnej skúsenosti, že mestá a regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácií opatrení v oblasti klímy. Naši členovia majú priame právomoci v hlavných oblastiach súvisiacich s dekarbonizáciou a každodenne sa usilujú o zelené mestské oblasti a zavádzajú širokú škálu udržateľných riešení od dopravy až po výrobu a spotrebu energie, nakladanie s odpadom a ochranu biodiverzity. Miestne samosprávy však nepotrebujú iba uznanie a podporu.

Vyzývame vlády a štáty, aby prevzali a rozšírili Dohovor primátorov a starostov , ktorý dnes podporuje viac ako 9 500 miest, ktoré sa dobrovoľne zaviazali prekročiť energetické a klimatické ciele EÚ. Jeho štruktúrovaný systém technickej a finančnej pomoci pomáha miestnym samosprávam pri ekologickej transformácii. Európska finančná podpora pomocou nástrojov, ako je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) zriadený pred 10 rokmi Európskou investičnou bankou, doteraz zmobilizovala investície v prospech miestnych samospráv v objeme približne 6 miliárd EUR.

Európska únia prostredníctvom tzv. Európskeho ekologického dohovoru stanovila energetickú transformáciu a dekarbonizáciu hospodárstva za svoju prvú prioritu. Európa však musí byť pri svojich energetických a klimatických cieľoch ambicióznejšia a regionálnu politiku EÚ – politiku súdržnosti – musí zachovať ako hlavný nástroj realizácie opatrení v oblasti klímy. Budúci dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie po roku 2020, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, musí byť v súlade s klimatickými cieľmi a vlády musia skončiť so subvencovaním investícií do fosílnych palív.

Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb, ktorej čelíme, a je nepochybné, že ide o zápas s časom. Je jasné, že globálne otepľovanie nezastavíme jediným opatrením, ale že je potrebné spoločné úsilie všetkých úrovní verejnej správy, podnikov, občianskej spoločnosti a jednotlivcov. Európsky výbor regiónov ešte pred prijatím Parížskej dohody žiadal, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Ide o cieľ, ktorý si Európa stanovila, ale ktorý zatiaľ nebol zakotvený v právnych predpisoch. Vyzývame štáty na celom svete, aby predložili svoje plány na splnenie tohto zámeru a aby tiež preukázali, ako do neho zapoja a podporia miestne a regionálne samosprávy.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023