Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá, obce a regióny potrebujú priame finančné prostriedky EÚ na urýchlenie ekologickej obnovy ekonomiky po skončení koronakrízy  

V tomto rozhovore sa o svoje názory podelí primátor Varšavy a kandidát na poľského prezidenta Rafał Trzaskowski, ktorý je zároveň spravodajcom stanoviska na tému Európsky klimatický pakt . Tento pakt iniciovala Európska komisia, aby podnietila zapojenie verejnosti do európskej zelenej dohody a príprav na klimatickú neutralitu. V súčasnosti prebieha prieskum formou dotazníka v súvislosti so štúdiou VR o posilnení kapacít miestnych a regionálnych samospráv pri realizácii zelenej dohody a sérii nástrojov pre klimatický pakt ( Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact ).

Môžete nám ako spravodajca VR pre klimatický pakt povedať, prečo je táto téma dôležitá?

Pre mňa je odpoveď jasná. Bez miestnych spoločenstiev sa cieľ európskej zelenej dohody, ktorým je klimatická neutralita, jednoducho nepodarí zrealizovať. Až 70 % všetkých právnych predpisov EÚ zavádzajú do praxe miestne spoločenstvá. Predstavujeme jednu tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií v EÚ. Realizujeme 90 % opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy a zodpovedáme za 70 % opatrení na jej zmiernenie. Preto je zrejmé, že naša úloha a angažovanosť sú rozhodujúce. Dosiahnuť klimatickú neutralitu sa podarí iba vtedy, ak sa zapojí každý jednotlivec: centrálne vlády, samosprávy a hlavne občania. Tí musia rozumieť tomu, prečo má naše úsilie zmysel a jasne chápať prínosy, ktoré im prechod ku klimatickej neutralite prinesie z hľadiska ich zdravia, blahobytu a peňaženky. Miestne samosprávy tu podľa mňa môžu zohrávať osobitnú rolu, pretože sme najbližšie k občanom a sme tiež úrovňou verejnej správy, ktorej ľudia najviac dôverujú. Preto v záujme toho, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ klimaticky neutrálnej EÚ, obhajujem a podporujem úzku spoluprácu medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov.

Myslíte si, že klimatický pakt môže byť v súčasnom kontexte zdravotnej a ekonomickej krízy stále užitočný?

Myslím si, že dnes je ešte dôležitejší než pred vypuknutím nákazy COVID-19. Pandémia opäť raz ukázala, akú mimoriadne dôležitú funkciu plnia miestne samosprávy, ktoré stoja v prvej línii a bezprostredne riešia potreby a obavy občanov. Pokiaľ ide o zelenú dohodu, miestne a regionálne samosprávy musia mať k dispozícii konkrétny súbor nástrojov umožňujúci priniesť skutočnú zmenu, ktorú ľudia budú môcť pocítiť tam, kde žijú. Inak ostane myšlienka klimatickej neutrality len prázdnym slovom a nebude veľmi populárna o to viac, keď nás čaká hospodárska kríza. Keďže teraz sme sa ocitli na rázcestí, je dôležité správne sa rozhodnúť, a to smerom k udržateľnejšiemu hospodárstvu pre ľudí a s ľuďmi v jeho centre.

Nedávno ste rozbehli rozsiahlu konzultáciu o Európskom klimatickom pakte, ktorá dopĺňa konzultáciu Európskej komisie. Aké informácie očakávate?

V prvom rade sa snažím získať prehľad o tom, ako pandémia zmenila vnímanie miestnych komunít, pokiaľ ide o politiku v oblasti klímy. Ostane aj naďalej prioritou pre tých, ktorí ju za ňu považovali? Musíme si uvedomiť, že pandémia a s ňou spojené narušenie ekonomiky vážne postihujú miestne spoločenstvá. Miestne a regionálne samosprávy vrátane Varšavy už teraz trpia obrovským nedostatkom príjmov vo svojich rozpočtoch. Budú stále ochotné investovať do zelenej transformácie alebo do ekologickej obnovy, ktorá je teraz výstižnejším označením? Chcel by som vedieť, čo konkrétne potrebujú na to, aby sa mohli vydať touto cestou.

Európska komisia v súčasnosti pracuje na stanovení základov tohto klimatického paktu. Ak by ste mali dať Komisii len jednu radu, čo by to bolo?

Pandémia spôsobila, že naše spoločnosti a ekonomika sa ocitli v neznámom priestore. Osobne som presvedčený, že jedinou cestou vpred je obnova použitím sily a príležitostí, ktoré ponúka Európska únia. Obávam sa však, že sú takí, ktorí tvrdia opak. Rád by som preto Európskej komisii odporučil, aby sa poučila a ostala čo najbližšie k občanom. Európska komisia má v nás, miestnych a regionálnych samosprávach, silných spojencov. Sme ochotní pomôcť pri plnení spoločných cieľov vrátane klimatickej neutrality. Chcel by som zdôrazniť, že sme odhodlaní podporovať ekologickú obnovu. Potrebujeme však na to primerané finančné zdroje, aby sme tento proces urýchlili. Mestá v celej EÚ, ako je napríklad Varšava, by mali získať priame finančné prostriedky EÚ, pretože vieme, kde a ako efektívne investovať, aby občania vo svojom každodennom živote pocítili konkrétne výsledky.

Poznámky

Návrh stanoviska na tému Európsky klimatický pakt spravodajcu Rafała Trzaskowskeho, primátora Varšavy, je k  dispozícii tu vo všetkých úradných jazykoch EÚ. O znení stanoviska sa bude rokovať a hlasovať na schôdzi komisie ENVE 8. júna . Záverečné hlasovanie a prijatie je naplánované na plenárnom zasadnutí v októbri 2020.

Prieskum formou dotazníka momentálne prebieha . Podľa Európskeho výboru regiónov (VR) je klimatický pakt vynikajúcou príležitosťou na to, aby sa zabezpečilo, že k vykonávaniu európskej zelenej dohody sa bude pristupovať inkluzívne a efektívne. VR začal realizovať štúdiu, ktorej cieľom je preskúmať osobitné hľadisko miest, obcí a regiónov, pokiaľ ide o spôsob, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu. Zistenia vyplývajúce z dotazníka sa použijú pri príprave stanoviska spravodajcu Trzaskowskeho. Dotazník je súčasťou štúdie VR o posilnení kapacít miestnych a regionálnych samospráv pri realizácii zelenej dohody a sérii nástrojov pre klimatický pakt ( Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact ).

Časť 1: Diskusia o vplyvoch prebiehajúcej pandémie a s ňou spojených ekonomických dôsledkoch na politiky v oblasti zelených dohôd na miestnej a regionálnej úrovni

Časť 2: Identifikácia nástrojov na lepšiu podporu miestnych a regionálnych samospráv pri vykonávaní zelenej dohody

Časť3: Sebahodnotenie pokroku, ktorý Vaša samospráva dosiahla pri prechode na klimatickú neutralitu

Program a ďalšie dokumenty na schôdzu komisie ENVE 8. júna si môžete stiahnuť tu .

Viac informácií o Európskom klimatickom pakte nájdete tu .

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :