Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výbor regiónov a Európske fórum mládeže spájajú svoje sily na podporu zapojenia mládeže  

Novozavedená Charta mládeže a demokracie vypracovaná v spolupráci s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami obsahuje 49 odporúčaní pre európsku, národnú a regionálnu úroveň.

Zintenzívniť vzdelávanie k občianstvu, znížiť vek oprávňujúci na účasť na voľbách a podporiť mladých ľudí, aby kandidovali vo voľbách, vytvoriť trvalé konzultačné mechanizmy s mládežou, testovať vplyv nových právnych predpisov na mládež, posilniť programy EÚ pre mládež – toto sú niektoré z odporúčaní uvedených v Charte mládeže a demokracie. Charta, ktorá má podporu Európskeho výboru regiónov (VR) a Európskeho fóra mládeže, vznikla v rámci procesu zdola nahor spolu s predstaviteľmi mládežníckych organizácií a mladými volenými miestnymi a regionálnymi zástupcami z celej EÚ a bola podpísaná na plenárnom zasadnutí VR 1. decembra počas rozpravy o mládeži a budúcnosti Európy.

V charte sa predkladá 49 odporúčaní zameraných na uľahčenie a posilnenie demokratickej účasti mladých ľudí na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Jej cieľom je budovať a konsolidovať demokratický priestor priaznivý pre mládež a zabezpečiť, aby boli v Európskej únii formálne, neustále a trvalo zastúpené hlasy mladých ľudí. Charta bola podpísaná počas diskusie pri príležitosti ukončenia Európskeho roka mládeže 2022, ktorej súčasťou bola výmena názorov s podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za podporu európskeho spôsobu života Margaritisom Schinasom, zástupcami mládežníckych odnoží európskych politických strán a členmi programu VR Mladí volení politici. V rámci diskusie zazneli aj úspešné príbehy z Európskych hlavných miest mládeže 2023 a 2024 – z Lublinu (Poľsko) a Gentu (Belgicko) –, pričom sa oslávilo udelenie tohto titulu na rok 2025 ukrajinskému mestu Ľvov.

„Charta mládeže a demokracie, ktorú dnes formálne schválil Európsky výbor regiónov, je výsledkom procesu spolutvorby s prispením mladých ľudí, mládežníckych združení, mladých miestnych politikov, ako aj miestnych a regionálnych zástupcov,“ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro. „Táto charta má nás, ale aj všetky verejné orgány na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, viesť k tomu, aby sme pokračovali v spolupráci s mladými ľuďmi v záujme ich väčšej účasti, posilnenia ich postavenia a predovšetkým zabezpečenia ich politických, sociálnych a hospodárskych práv, ale tiež s cieľom urobiť naše spoločnosti a regióny lepšími do budúcnosti.“

Ako uviedla predsedníčka Európskeho fóra mládeže Silja Markkula, „Charta mládeže a demokracie prehlbuje spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami a mladými ľuďmi, ktorých zastupujú. Potrebujeme viac demokratických priestorov, ktoré budú zároveň kvalitnejšie, a v ktorých sa mladí ľudia budú bez obáv zapájať do budovania komunít a demokracie, a to tak online, ako aj offline. Som hrdá na chartu, ktorú dnes podpisujeme a ku ktorej prispeli rôzne mládežnícke organizácie. Ide nielen o koncepciu pre zmysluplné zapojenie mládeže na miestnej, národnej a európskej úrovni. Ide aj o príklad toho, ako môžu mladí ľudia a európske inštitúcie spolupracovať a vychovávať kvalitnejších zástupcov mládeže a tak skvalitňovať ich príspevky.“

Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas vyzdvihol, že „Európsky rok mládeže 2022 dosiahol kľúčové úspechy. Prostredníctvom aktivít zameraných na angažovanosť a zvyšovanie informovanosti sa darí oslovovať viac ako 150 miliónov Európanov, pričom na Európskom portáli pre mládež je zmapovaných viac ako 7 700 aktivít. Nadchádzajúci Európsky rok zručností bude môcť stavať na úspechoch Európskeho roka mládeže 2022, ktorého cieľom bolo posilniť postavenie, oceniť a podporiť mladých ľudí, vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, a spolupracovať s nimi.“

V rámci diskusie členovia a členky VR prijali odporúčania pre budúcnosť politiky EÚ v oblasti mládeže prostredníctvom stanoviska. Vyzýva sa v ňom na nové a holistické úvahy o politike v oblasti mládeže, začleňovanie hľadiska mládeže do všetkých oblastí politiky a aktívnu účasť mládeže na tvorbe budúcnosti Európy. Podľa spravodajcu stanoviska a primátora mesta Škofja Loka Tine Radinju (SI/Zelení) je „stanovisko na tému Budúcnosť mládežníckej politiky v EÚ príspevkom VR k politickému odkazu Európskeho roka mládeže. V stanovisku sa zasadzujeme za prierezový a komplexný prístup k oblasti mládeže a zaoberáme sa mnohými oblasťami politiky, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí, od vzdelávania a zamestnanosti až po bývanie a sociálne zabezpečenie, či zelenú a digitálnu transformáciu. Vyzývame, aby sa hľadisko mládeže začlenilo do všetkých oblastí politiky ako silný odkaz uvedeného európskeho roka.“

Proces spoluvytvárania Charty mládeže a demokracie odštartoval v marci 2022 na 9. samite regiónov a miest v Marseille predchádzajúci predseda VR a terajší prvý podpredseda Apostolos Tzitzikostas, ktorý v tejto súvislosti konštatoval: „Ak sa má umožniť mladým ľuďom vyriešiť súčasnú alebo nejakú budúcu krízu, treba ich čo najskôr zapojiť do riadenia globalizovaného sveta.Zapojenie mladých ľudí sa musí zaručiť konkrétnymi krokmi: zníženia veku oprávňujúceho na účasť na voľbách do Európskeho parlamentu na 16 rokov, ako aj podporovaním referend.“

Do vypracovania charty sa úzko zapojila aj komisia SEDEC VR, ktorej predsedá Tanja Christova (BG/EĽS), a komisia CIVEX, ktorej predsedá Enzo Bianco (IT/SES).

Viac informácií:

Charta mládeže a demokracie obsahuje odporúčania na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni so zameraním na tieto oblasti: vzdelávanie, spolupráca, informovanie; posilnenie postavenia, vodcovstvo a demokratická účasť mladých ľudí; úloha nových technológií a digitalizácie; uplatňovanie hľadiska mládeže v politikách a posilnenie jej politického zastúpenia. Návrhy sa zbierali prostredníctvom participatívneho procesu zdola nahor vrátane konzultácií s osobnou účasťou, ako aj online konzultácií, špecializovaných činností v sociálnych médiách a miestnych podujatí.

Záznam z diskusie bude k dispozícii na stránke EBS a na webovom sídle VR. Fotografie s vysokým rozlíšením z plenárneho zasadnutia VR sú takisto k dispozícii.

Kontakt:

Monica Tiberi

hovorkyňa predsedu Cordeira

Tel.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

tlačová referentka VR

Tel.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Európske fórum mládeže – riaditeľ pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Tel.: +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023