Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Kríza súvisiaca s ochorením COVID-19 ešte viac zdôraznila naliehavosť usporiadania Konferencie o budúcnosti Európy  

Konferencia musí podľa miestnych a regionálnych lídrov priniesť konkrétne politické zmeny

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) na schôdzi komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) diskutovali s poslankyňou Európskeho parlamentu a podpredsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO) Gabriele Bischoff o možných spôsoboch organizácie Konferencie o budúcnosti Európy. Podľa miestnych a regionálnych lídrov pretrvávajúca kríza jasne dokazuje, že Európska únia musí urýchlene pracovať na tom, aby bola účinnejšia, demokratickejšia a bližšia k občanom. VR víta pozíciu Rady z 24. júna ako dôležitý krok vpred, ktorý otvára možnosti pre rokovania o riadení, obsahu a štruktúre konferencie . Výbor však zároveň nalieha, aby sa práce začali hneď , ako sa skončí pandémia. Pani Bischoff opätovne zdôraznila, že miestni a regionálni lídri musia v tomto procese zohrávať dôležitú rolu.

VR už v júli 2019 uvítal návrh predsedníčky Európskej komisie usporiadať dvojročnú Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá by mala dať nový impulz budovaniu spoločnej Európy a posilniť európsku demokraciu. Podľa výboru je legitímne očakávať, že bude zapojený do tohto procesu hneď z troch dôvodov: po prvé preto, že je hlasom európskych regiónov a miest; po druhé preto, že územný rozmer konzultácie s občanmi sa regionálnym a miestnym zapojením posilní; a po tretie preto, že regióny a mestá majú najviac skúseností s konzultáciami s občanmi a môžu vniesť do tematických diskusií politický obsah založený na dôkazoch.

VR začal svoje nové funkčné obdobie vo februári 2020 prijatím uznesenia o Konferencii o budúcnosti Európy , v ktorom boli načrtnuté hlavné zásady pre rozsiahle zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do tohto procesu.

Pôvodný termín začatia konferencie, 9. máj 2020, bol v dôsledku krízy súvisiacej s ochorením COVID-19 presunutý na neskôr. VR prijal 7. mája 2020 vyhlásenie Miestne a regionálne samosprávy ako aktéri európskej reakcie na krízu súvisiacu s ochorením COVID-19 a žiadal, aby bola konferencia zvolaná hneď, ako to situácia dovolí, a aby sa s občanmi a regionálnymi a miestnymi zástupcami priamo konzultovali rôzne návrhy o tom, ako dosiahnuť účinnejšiu, solidárnejšiu, demokratickejšiu a odolnejšiu Európsku úniu.

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci a zároveň predseda komisie CIVEX Mark Speich (DE/EĽS) vyhlásil: „ Konferencia o budúcnosti Európy je potrebnejšia než kedykoľvek predtým, zároveň by však bolo oveľa nebezpečnejšie než kedykoľvek predtým byť na nej len pasívnymi poslucháčmi. Ponúka sa nám dobrá možnosť na spoluprácu, musíme ju využiť. Ak sa obmedzíme len na výmenu názorov, mohlo by ju to ohroziť. Výsledky konferencie musia mať konkrétny vplyv na politiky a politikov.“

Gabriele Bischoff uvítala pozíciu Rady zverejnenú 24. júna, teda necelý týždeň po tom, ako Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom o to žiadal členské štáty, aby sa mohli začať rokovania o podrobnostiach konferencie s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Poslankyňa EP zdôraznila tiež dôležitú úlohu miestnej a regionálnej úrovne: „ Konferencia o budúcnosti Európy by mala vyjsť z bruselskej bubliny a inovatívnym spôsobom osloviť občanov a regióny. Zaujíma nás ich vízia budúcnosti Európskej únie, ich priority, ako aj oblasti politiky, v ktorých by chceli, aby európska úroveň konala viac alebo inak. Európa stojí na rázcestí. Môže si vybrať návrat k „starej rutine“, alebo môže túto príležitosť využiť na obnovu od základov a opätovne naštartovať tento fantastický európsky projekt. Je čas na nový prelomový „Schumanov moment“.

Členovia komisie CIVEX diskutovali okrem toho aj o stanovisku na tému Posilnenie miestnej správy vecí verejných a zastupiteľskej demokracie prostredníctvom nových nástrojov digitálnych technológií , ktoré zdôrazňuje osobitne užitočnosť digitálnych nástrojov pre participatívnu demokraciu. Konferencia by bola príležitosťou vyskúšať nástroje digitálnej participácie na posilnenie reprezentatívnej demokracie, získanie dôvery občanov a zohľadnenie regionálnych a obecných spôsobov, ako sú občania zapájaní do poradných procesov, a tiež príkladov mechanizmov spätnej väzby od nich.

Spravodajca VR Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , starosta obce Järva, uviedol: „ Keď hovoríme o modernej demokracii, mali by sme sa obmedziť iba na participatívnu demokraciu. Zapojenie občanov musí byť sústavný proces. Ak sa pozrieme, ako miestne, regionálne a národné orgány komunikujú s občanmi, zistíme, že metódy, ktoré používajú, sú rovnaké ako pred 20 rokmi: noviny, domovská stránka a verejné schôdze. Používajú síce aj rôzne platformy sociálnych médií, ale len zriedka využívajú nové a moderné nástroje účasti, ktoré sú k dispozícii. Miestne, regionálne a národné vlády musia svoje komunikačné úsilie a snahu podnietiť angažovanosť priblížiť k občanom. Ľudia používajú dennodenne mobilné zariadenia. Môžeme rozvíjať a zlepšovať angažovanosť a demokraciu prostredníctvom moderných technologických nástrojov“.

Konečné odporúčania obsiahnuté v tomto stanovisku by sa mali prijať na plenárnom zasadnutí VR v októbri 2020.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023