Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19 urýchľuje digitálnu transformáciu miestnej demokracie  

Pandémiu ochorenia COVID-19 a následné širšie využívanie digitálnych nástrojov možno vnímať ako podnet, aby sa regionálne a miestne samosprávy pripravili na digitálny vek. V stanovisku na tému Posilnenie miestnej správy vecí verejných a zastupiteľskej demokracie novými nástrojmi digitálnych technológií, ktoré predstavil starosta obce Järva Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí VR 10. decembra, sa tiež zdôrazňuje, že nové digitálne technológie a nástroje majú potenciál zlepšiť kvalitu rozhodovania a zvýšiť transparentnosť, podporiť komunikáciu, aktívne občianstvo a politickú angažovanosť občanov, a tým trvalo posilniť miestnu demokraciu.

Jednou z mnohých výziev, ktorým čelia miestne a regionálne samosprávy, je prechod na nový, digitálny svet. Vyžaduje si to dôležité zmeny a miestna demokracia by sa týmto zmenám mala prispôsobiť a mala by využiť príležitosti spojené s novými digitálnymi technológiami a nástrojmi IKT, ako je napríklad používanie elektronických formulárov, čím sa občanom a verejným orgánom ušetrí čas.

Spravodajca VR Rait Pihelgas sa domnieva, že „digitálny vývoj otvára nové možnosti na konzultácie a účasť a umožňuje poskytovať kvalitné informácie, analyzovať reakciu verejnosti a dostať sa k odľahlým regiónom a najviac znevýhodneným občanom, osvojiť si schopnosti, vedomosti a poznatky od občanov a spolu s nimi vytvárať politiku, ktorá zodpovedá ich potrebám a očakávaniam“ .

Digitalizácia však môže byť náročná na údaje a zdroje a nikto by z nej nemal byť vynechaný. Ponuka verejných služieb pre zapojenie občanov by mala byť založená na nediskriminačnom prístupe k informáciám a poznatkom. Digitálna priepasť by sa mala zmenšiť posilnením schopností ľudí prostredníctvom vzdelávania a školení, pričom prioritou by mali byť školenia pre starších ľudí a iné zraniteľné alebo marginalizované skupiny. VR preto predkladá opatrenia na motivovanie a odmeňovanie miestnych a regionálnych samospráv s cieľom povzbudiť ich, aby uplatňovali zásady otvoreného a inkluzívneho riadenia.

Výbor sa domnieva, že Konferencia o budúcnosti Európy by bola príležitosťou vyskúšať nástroje digitálnej participácie na posilnenie reprezentatívnej demokracie, získanie dôvery občanov a zohľadnenie príkladov z regiónov a obcí, kde sú občania zapájaní do rozhodovacích procesov, a tiež príkladov mechanizmov spätnej väzby od nich. VR preto v októbri 2020 navrhol vytvoriť digitálny nástroj CitizEN – sieť na zapájanie občanov v rámci EÚ s cieľom zapojiť občanov do tvorby politík.

„Pripravme Európu na digitálny vek a začnime našimi miestnymi a regionálnymi samosprávami. Na základe našich európskych hodnôt a silných stránok môžeme prostredníctvom tejto digitálnej transformácie oživiť našu demokraciu. Využívanie moderných informačných a komunikačných technológií a angažovanosť môžu byť časovo náročné, ale ak je výsledkom súdržnejšia spoločnosť alebo transparentná miestna samospráva, oplatí sa investovať do nich,“ doplnil na záver spravodajca Pihelgas .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galéria VR na Flickr

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti
Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam
Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022