Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19: Európsky výbor regiónov spustí platformu na výmenu informácií, aby podporil regionálne a miestne komunity v celej EÚ  

Platforma bude určená na výmenu informácií o potrebách a riešeniach a na posilnenie vzájomnej podpory a zároveň bude slúžiť ako mechanizmus spätnej väzby, ktorý umožní posúdiť realizovateľnosť opatrení EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska. VR tak bude miestnym komunitám poskytovať pravidelné a praktické informácie o krokoch EÚ.

Európsky výbor regiónov (VR) vypracoval akčný plán na podporu miestnych a regionálnych samospráv v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. Súčasťou päťbodového plánu je zriadenie platformy, ktorá má miestnym a regionálnym lídrom umožniť, aby sa podelili o informácie o potrebách a riešeniach svojich samospráv, a takisto posilniť vzájomnú podporu medzi miestnymi komunitami v celej Európe. Členom VR tiež umožní poskytnúť spätnú väzbu k opatreniam EÚ, ktoré už boli zavedené, a posúdiť tak ich vhodnosť priamo v praxi. VR bude poskytovať pravidelné a praktické informácie o opatreniach EÚ, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na možnosti financovania.

V akčnom pláne, ktorý dnes schválila konferencia* predsedov VR, sa požaduje, aby sa inštitúcie EÚ zasadzovali za podporu EÚ miestnym lídrom pomocou mechanizmu EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia, ktorý má o. i. slúžiť na koordináciu distribúcie základného zdravotníckeho vybavenia v celej EÚ. Na to, aby sa mohli miestni a regionálni vedúci predstavitelia zaoberať potrebami obyvateľov týkajúcimi sa zdravotnej, sociálnej a hospodárskej oblasti, musia chrániť svoju ekonomiku. V akčnom pláne sa požaduje finančná podpora pre miestne podniky a ľudí ohrozených stratou zamestnania. Takisto sa v ňom žiada, aby EÚ finančne podporila stratégie obnovy prispôsobené jednotlivým regiónom, ktoré v súčasnosti v záujme stabilizácie hospodárstva vypracúvajú mnohé regióny EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas v súvislosti so schválením akčného plánu vyhlásil, že „naši členovia VR a všetci regionálni a miestni vedúci predstavitelia v EÚ vynakladajú v boji proti tejto pandémii mimoriadne úsilie. V týchto ťažkých časoch musíme držať spolu a konať zodpovedne. Mnohí predsedovia regiónov, primátori a starostovia ma požiadali o vytvorenie platformy, ktorá by členom VR a všetkým miestnym a regionálnym lídrom v EÚ umožňovala vymieňať si informácie o tom, čo potrebujú, aké sú ich reakcie, aké majú nápady, a takisto by im umožňovala vypracovávať spoločné riešenia. Akčný plán tiež umožní lepšie sa zamerať na potreby miestnych komunít v oblasti zdravotnej starostlivosti a riešiť sociálne a hospodárske aspekty pandémie a ich dosah na miestne a regionálne samosprávy.“

V rámci svojej inštitucionálnej úlohy je VR styčným bodom medzi Európskou úniou a miestnymi a regionálnymi samosprávami, ako aj a orgánom, s ktorým môžu obe tieto strany konzultovať. V kontexte súčasnej krízy je pripravený informovať, zapájať a zastupovať regióny a mestá v celej Európe a pomáhať im. Pokiaľ ide o operačné a konkrétne hľadisko, akčný plán VR obsahuje tieto body:

1) presadzovať podporu EÚ miestnym a regionálnym samosprávam v oblasti zdravotníctva, a to požiadavkou na vytvorenie mechanizmu EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia;

2) vytvoriť platformu na výmenu informácií, spoluprácu a uľahčenie vzájomnej podpory medzi mestami a regiónmi v celej EÚ;

3) prostredníctvom mechanizmov VR poskytovať konkrétnu spätnú väzbu z miestneho a regionálneho hľadiska, pokiaľ ide o spôsob riešenia zdravotných, sociálnych a hospodárskych aspektov pandémie a ich dosahu na ľudí a miestne komunity;

4) poskytovať miestnym a regionálnym samosprávam pravidelné a praktické informácie o opatreniach EÚ na riešenie súčasnej krízy;

5) uľahčiť posudzovanie opatrení EÚ na boj proti pandémii v praxi a zhromažďovať od členov dôkazy v záujme zlepšenia opatrení EÚ na základe skúseností miestnej a regionálnej úrovne (preskúmanie stavu).

Tieto kroky a opatrenia bude sprevádzať cielená komunikačná činnosť zameraná na informovanie o tom, čo všetko robí EÚ pre to, aby pomohla miestnym komunitám v boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom a podporila ich v ňom.

*Konferencia predsedov Európskeho výboru regiónov:

Apostolos Tzitzikostas , predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko, Grécko

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a predseda vlády autonómneho regiónu Azory, Portugalsko

Olgierd Geblewicz , predseda skupiny EĽS v Európskom výbore regiónov a maršálek Západopomoranského vojvodstva, Poľsko

Christophe Rouillon , predseda skupiny SES v Európskom výbore regiónov a starosta obce Coulaines, Francúzsko

François Decoster , predseda skupiny Renew Europe v Európskom výbore regiónov a starosta mesta St. Omer, Francúzsko

Władysław Ortyl , predseda skupiny EKR v Európskom výbore regiónov a maršálek Podkarpatského vojvodstva, Poľsko

Kieran McCarthy , predseda skupiny EA v Európskom výbore regiónov a člen zastupiteľstva mesta Cork, Írsko

Satu Haapanen , spolupredsedníčka skupiny Zelených v Európskom výbore regiónov a poslankyňa zastupiteľstva mesta Oulu, Fínsko

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023