Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19: Predseda VR požaduje nový mechanizmus EÚ pre núdzové situácie ‎ v oblasti zdravia na pomoc regiónom a mestám  
Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa

Tisíce miestnych a regionálnych lídrov dennodenne v celej Európe stoja na čele boja za obmedzenie šírenia vírusu a zvládnutie jeho dôsledkov v teréne. Ako predseda Európskeho výboru regiónov a zároveň regiónu Stredné Macedónsko vnímam profesionalitu, odhodlanie a odvahu všetkých tých, ktorí iných vedú v boji proti ochoreniu COVID-19. Mobilizujeme svoje spoločenstvá s cieľom chrániť najslabších občanov a zabezpečiť čo najväčšiu kontinuitu nášho hospodárstva.

Vzdávam poctu všetkým týmto miestnym a regionálnym samosprávam v prvej línii, a najmä tým, ktoré platia osobnú vysokú cenu. Európa sa na nás môže spoľahnúť. Môže sa spoľahnúť na svojich starostov, predsedov regiónov a poslancov miestnych a regionálnych zastupiteľstiev, ktorí velia v boji proti pandémii. Zároveň potrebujeme, aby EÚ pomohla našim miestnym komunitám v čase, keď ju najviac potrebujú, aby urýchlene využila svoj rozpočet a intervenčné kapacity na pomoc našim občanom a podnikom.

Úsilie, ktoré vynakladá Európska komisia a Rada EÚ, smeruje správnym smerom. Pružnosť Paktu stability a rastu a pravidiel štátnej pomoci majú kľúčový význam, pretože zjednodušujú a urýchľujú využívanie finančných prostriedkov politiky súdržnosti. Pre naše miestne spoločenstvá je užitočná aj mobilizácia Európskej investičnej banky a viaceré dôležité nástroje, ako je Európsky fond solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Vzhľadom na svoje priame skúsenosti a reakcie od svojich kolegov a členov VR, sa však domnievam, že EÚ musí zájsť ešte ďalej a spustiť mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia zameraný na lepšiu podporu tisícov regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov, ktorí majú ťažkosti s poskytovaním miestnych zdravotníckych služieb.

Takýto mechanizmus by mal mestám a regiónom v celej Európe pomôcť urýchlene zamestnať ďalších zdravotníkov, nakúpiť viac zdravotníckych pomôcok, podporiť služby intenzívnej starostlivosti a zabezpečiť hygienické pomôcky a materiál pre nemocnice a školy. Okrem toho by sa ním mali zefektívniť a rýchlejšie sprístupniť finančné prostriedky z rozpočtov regiónov, štátov a EÚ na verejné zdravotnícke služby. Dnes musíme viac investovať do záchrany životov a zlepšiť svoju odolnosť do budúcnosti. Tento mechanizmus by sa mal financovať zo súčasných štátnych a regionálnych zdrojov, dostupných štrukturálnych a investičných fondov EÚ presmerovaných na naliehavé potreby a z nových zdrojov do výšky 10 miliárd EUR zo súčasných rezerv rozpočtu EÚ.

Okrem toho potrebujeme, aby Európska komisia zlepšila a zjednodušila prístup ku všetkým zdrojom dostupným v rámci politiky súdržnosti EÚ, čo by zároveň pomohlo urýchliť využívanie finančných prostriedkov miestnymi spoločenstvami, ktoré čelia dôsledkom pandémie. Finančné prostriedky politiky súdržnosti sa opäť ukazujú ako životne dôležité spojenie s tými, ktorí stoja pred bezprecedentnými výzvami v teréne. Súdržnosť je naďalej najsilnejším investičným nástrojom EÚ, ktorý aktérom na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni umožňuje spolupracovať a reagovať v čase krízy.

Cesta vpred je neistá a komunity dnes naliehavo potrebujú pomoc nielen pri ochrane životov, ale aj na neskoršiu obnovu. V celej Európe musíme byť schopní partnersky spolupracovať a spravodlivo si podeliť zodpovednosti. Európska únia musí ponúknuť podporu a solidaritu tým, ktorí to najviac potrebujú: nikdy to nebolo pravdivejšie ako počas šíriacej sa pandemickej krízy. Regióny a mestá zostanú v prednej línii boja proti vírusu. Našou prvou povinnosťou ako politických predstaviteľov v týchto ťažkých časoch je slúžiť našim občanom. Musíme spojiť sily na miestnej, regionálnej, štátnej a európskej úrovni, aby sme ich chránili. Som presvedčený, že demokracia je silnejšia než vírus a že vďaka nášmu spoločnému úsiliu po čase vyjdeme z tejto zdravotnej krízy silnejší.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023