Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Bulletin komisie COTER VR č. 2: Aktuálne informácie o kríze spôsobenej ochorením COVID-19  

Dôsledky ochorenia COVID-19 a záchranné opatrenia

Pandémia COVID-19 dramaticky zasiahla náš svet a náš spôsob života. Priniesla obrovské straty a podstatne zmenila všetky aspekty nášho každodenného života. Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov bude pravidelne pripravovať bulletiny o oblastiach politiky, ktoré patria do jej pôsobností. Obsahovať budú najnovší výskum, články a diskusie o sociálno-ekonomických dôsledkoch pandémie v Európe a o rôznych krokoch a opatreniach plánovaných a zavedených na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Svoje postrehy a príspevky posielajte na e-mailovú adresucoter@cor.europa.eu.


Zdieľať :