Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Opatrenia v oblasti klímy: ‎ Európsky výbor regiónov a Under2 Coalition ‎ podpísali akčný plán  

Európsky výbor regiónov (VR) a zoskupenie Under2 Coalition dnes podpísali spoločný akčný plán na roky 2021 – 2022, ktorým zintenzívnia vzájomnú spoluprácu v snahe propagovať opatrenia v oblasti klímy na regionálnej úrovni, rozšíriť transparentnosť a zverejňovanie údajov o klíme a posilniť viacúrovňové riadenie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa v rámci obnovy po pandémii COVID-19 presadzovala klimatická agenda, ktorej súčasťou je väčšia odolnosť životného prostredia, hospodárstva a spoločnosti v záujme lepšieho riešenia budúcich kríz.

VR – zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov – podpísal nový akčný plán so zoskupením Coalition Under2 , celosvetovou skupinou tvorenou viac ako 220 orgánmi územných samospráv, ktoré sú odhodlané udržať nárast globálnej teploty výrazne pod 2 °C a usilovať sa o dosiahnutie hranice 1,5 °C.

Novou dohodou o partnerstve sa upevňuje a zintenzívňuje spolupráca s cieľom presadzovať ambicióznejšie opatrenia v oblasti klímy na regionálnej úrovni prostredníctvom účinného viacúrovňového riadenia. Dohoda prispeje k úspešnému vykonávaniu Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody.

Predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko a predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vyhlásil, že „podpísaním tohto akčného plánu sa posilňuje dlhodobé partnerstvo medzi VR a Under2 Coalition. Plán poskytuje skutočný rámec na prehĺbenie vzájomnej spolupráce a presadzovanie globálnej klimatickej agendy a zároveň podporuje ambiciózne regióny v snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu. Spoločne môžeme lepšie obhajovať viacúrovňové riadenie ako spôsob napĺňania cieľov Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody v každom území a umožniť regiónom lepšie prezentovať svoje názory na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26), ktorá sa uskutoční v novembri 2021 v Glasgowe.“

Minister životného prostredia, ochrany klímy a energetiky spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Franz Untersteller a globálny ambasádor Under2 Coalition uviedol, že „Under2 Coalition tvorí viac ako 220 členov z celého sveta a v súčasnosti je jednou z najväčších a najvýznamnejších aliancií na ochranu klímy na svete. Značná časť našich členov pochádza z EÚ. Preto som veľmi rád, že Under2 Coalition a Výbor regiónov sa dohodli na spoločných cieľoch a činnostiach. Spolu poukážeme na úlohu miest a regiónov a zvýšime ich vplyv v oblasti ochrany klímy na celosvetovej úrovni, ako aj v EÚ.“

„Pre členov Európskeho výboru regiónov bude úzka spolupráca so zoskupením Under2 Coalition veľmi dôležitá. Som presvedčený o tom, že globálne hnutie miestnych a regionálnych samospráv má zásadný význam pri vykonávaní opatrení v oblasti klímy a realizácii udržateľnej transformácie. Vďaka akčnému plánu budeme môcť posilniť úlohu miestnych samospráv a vytvoriť účinné viacúrovňové riadenie, a to najmä v súvislosti s konferenciou COP26,“ vyhlásil primátor mesta Sevilla a predseda komisie ENVE a zároveň pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni v rámci VR Juan Espadas (ES/SES).

VR a Under2 Coalition sú odhodlaní spolupracovať na základe týchto troch spoločných cieľov :

  • poskytovať si vzájomnú podporu a spoluprácu, pokiaľ ide o činnosti spoločného záujmu súvisiace s Parížskou dohodou o klíme,
  • podporovať na úrovni regionálnych samospráv koncepciu transparentnosti a ročného zverejňovania cieľov a údajov v oblasti klímy,
  • podporovať zapojenie regionálnych samospráv do činností, ktoré sa považujú za prioritné, napríklad na podporu urýchleného zavedenia kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody, či projektov, ktoré regionálnym samosprávam pomôžu vytýčiť smerovanie k znižovaniu emisií s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu.

V akčnom pláne sa stanovujú konkrétne oblasti spolupráce, ako je napríklad ekologická obnova po pandémii COVID-19, zabezpečenie spravodlivej transformácie a rozšírenie transparentnosti v oblasti klímy. Nové partnerstvo zahŕňa aj spoločné kampane v oblasti klímy, komunikáciu a činnosti na medzinárodných podujatiach, ako je nadchádzajúci Európsky týždeň regiónov a miest (11. – 14. októbra 2021) a  samit OSN o klíme COP26 v Glasgowe (1. – 12. novembra 2021).

Kontext

Zoskupenie Under2 Coalition je celosvetovou skupinou ambicióznych územných samospráv, ktoré sú odhodlané udržať nárast globálnej teploty výrazne pod hranicou 2 °C a usilovať sa o dosiahnutie hranice 1,5 °C. Toto zoskupenie v súčasnosti tvorí viac ako 220 územných samospráv z celého sveta, ktoré pracujú na každoročnom zverejňovaní údajov v oblasti klímy a transparentnosti, uplatňovaní regionálnych politík a smerovaniach vývoja do roku 2050. V rámci zoskupenia Under2 Coalition je Európa najväčším územím so 43 regionálnymi vládami, ktoré sú jeho členmi, a 12 členskými štátmi EÚ ako jeho podporovateľmi. Under2 Coalition zastupuje 182 miliónov obyvateľov s podielom HDP vo výške 7,4 bilióna USD, čo zodpovedá 35 % obyvateľstva a 36 % hospodárstva EÚ. Sekretariát zabezpečuje nezisková organizácia The Climate Group, ktorá spolupracuje so samosprávami na urýchlení opatrení v oblasti klímy. Funkčné obdobie ministra Franza Unterstellera sa skončí v máji tohto roku, ale v nasledujúcich rokoch bude naďalej podporovať Under2 Coalition vo funkcii globálneho ambasádora. V rámci svojej novej roly bude mať na starosti zastupovanie zoskupenia Under2 Coalition navonok spolu s bývalým guvernérom Kalifornie Jerrym Brownom a v rámci nej bude propagovať opatrenia miest a regiónov v oblasti klímy.

Kontakty:

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023