Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Opatrenia v oblasti klímy: ‎ Európsky výbor regiónov a Under2 Coalition ‎ podpísali akčný plán  

Európsky výbor regiónov (VR) a zoskupenie Under2 Coalition dnes podpísali spoločný akčný plán na roky 2021 – 2022, ktorým zintenzívnia vzájomnú spoluprácu v snahe propagovať opatrenia v oblasti klímy na regionálnej úrovni, rozšíriť transparentnosť a zverejňovanie údajov o klíme a posilniť viacúrovňové riadenie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa v rámci obnovy po pandémii COVID-19 presadzovala klimatická agenda, ktorej súčasťou je väčšia odolnosť životného prostredia, hospodárstva a spoločnosti v záujme lepšieho riešenia budúcich kríz.

VR – zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov – podpísal nový akčný plán so zoskupením Coalition Under2 , celosvetovou skupinou tvorenou viac ako 220 orgánmi územných samospráv, ktoré sú odhodlané udržať nárast globálnej teploty výrazne pod 2 °C a usilovať sa o dosiahnutie hranice 1,5 °C.

Novou dohodou o partnerstve sa upevňuje a zintenzívňuje spolupráca s cieľom presadzovať ambicióznejšie opatrenia v oblasti klímy na regionálnej úrovni prostredníctvom účinného viacúrovňového riadenia. Dohoda prispeje k úspešnému vykonávaniu Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody.

Predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko a predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vyhlásil, že „podpísaním tohto akčného plánu sa posilňuje dlhodobé partnerstvo medzi VR a Under2 Coalition. Plán poskytuje skutočný rámec na prehĺbenie vzájomnej spolupráce a presadzovanie globálnej klimatickej agendy a zároveň podporuje ambiciózne regióny v snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu. Spoločne môžeme lepšie obhajovať viacúrovňové riadenie ako spôsob napĺňania cieľov Parížskej dohody o zmene klímy a Európskej zelenej dohody v každom území a umožniť regiónom lepšie prezentovať svoje názory na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26), ktorá sa uskutoční v novembri 2021 v Glasgowe.“

Minister životného prostredia, ochrany klímy a energetiky spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Franz Untersteller a globálny ambasádor Under2 Coalition uviedol, že „Under2 Coalition tvorí viac ako 220 členov z celého sveta a v súčasnosti je jednou z najväčších a najvýznamnejších aliancií na ochranu klímy na svete. Značná časť našich členov pochádza z EÚ. Preto som veľmi rád, že Under2 Coalition a Výbor regiónov sa dohodli na spoločných cieľoch a činnostiach. Spolu poukážeme na úlohu miest a regiónov a zvýšime ich vplyv v oblasti ochrany klímy na celosvetovej úrovni, ako aj v EÚ.“

„Pre členov Európskeho výboru regiónov bude úzka spolupráca so zoskupením Under2 Coalition veľmi dôležitá. Som presvedčený o tom, že globálne hnutie miestnych a regionálnych samospráv má zásadný význam pri vykonávaní opatrení v oblasti klímy a realizácii udržateľnej transformácie. Vďaka akčnému plánu budeme môcť posilniť úlohu miestnych samospráv a vytvoriť účinné viacúrovňové riadenie, a to najmä v súvislosti s konferenciou COP26,“ vyhlásil primátor mesta Sevilla a predseda komisie ENVE a zároveň pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni v rámci VR Juan Espadas (ES/SES).

VR a Under2 Coalition sú odhodlaní spolupracovať na základe týchto troch spoločných cieľov :

  • poskytovať si vzájomnú podporu a spoluprácu, pokiaľ ide o činnosti spoločného záujmu súvisiace s Parížskou dohodou o klíme,
  • podporovať na úrovni regionálnych samospráv koncepciu transparentnosti a ročného zverejňovania cieľov a údajov v oblasti klímy,
  • podporovať zapojenie regionálnych samospráv do činností, ktoré sa považujú za prioritné, napríklad na podporu urýchleného zavedenia kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody, či projektov, ktoré regionálnym samosprávam pomôžu vytýčiť smerovanie k znižovaniu emisií s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu.

V akčnom pláne sa stanovujú konkrétne oblasti spolupráce, ako je napríklad ekologická obnova po pandémii COVID-19, zabezpečenie spravodlivej transformácie a rozšírenie transparentnosti v oblasti klímy. Nové partnerstvo zahŕňa aj spoločné kampane v oblasti klímy, komunikáciu a činnosti na medzinárodných podujatiach, ako je nadchádzajúci Európsky týždeň regiónov a miest (11. – 14. októbra 2021) a  samit OSN o klíme COP26 v Glasgowe (1. – 12. novembra 2021).

Kontext

Zoskupenie Under2 Coalition je celosvetovou skupinou ambicióznych územných samospráv, ktoré sú odhodlané udržať nárast globálnej teploty výrazne pod hranicou 2 °C a usilovať sa o dosiahnutie hranice 1,5 °C. Toto zoskupenie v súčasnosti tvorí viac ako 220 územných samospráv z celého sveta, ktoré pracujú na každoročnom zverejňovaní údajov v oblasti klímy a transparentnosti, uplatňovaní regionálnych politík a smerovaniach vývoja do roku 2050. V rámci zoskupenia Under2 Coalition je Európa najväčším územím so 43 regionálnymi vládami, ktoré sú jeho členmi, a 12 členskými štátmi EÚ ako jeho podporovateľmi. Under2 Coalition zastupuje 182 miliónov obyvateľov s podielom HDP vo výške 7,4 bilióna USD, čo zodpovedá 35 % obyvateľstva a 36 % hospodárstva EÚ. Sekretariát zabezpečuje nezisková organizácia The Climate Group, ktorá spolupracuje so samosprávami na urýchlení opatrení v oblasti klímy. Funkčné obdobie ministra Franza Unterstellera sa skončí v máji tohto roku, ale v nasledujúcich rokoch bude naďalej podporovať Under2 Coalition vo funkcii globálneho ambasádora. V rámci svojej novej roly bude mať na starosti zastupovanie zoskupenia Under2 Coalition navonok spolu s bývalým guvernérom Kalifornie Jerrym Brownom a v rámci nej bude propagovať opatrenia miest a regiónov v oblasti klímy.

Kontakty:

Zdieľať :