Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Priblížiť Európu k občanom ‎ Európsky výbor regiónov si na roky 2020 – 2025 stanovil tri priority:  

1) prepracovať demokratický model EÚ tak, aby lepšie zohľadňoval úlohy regionálnych a miestnych samospráv

2) zvládnuť transformácie spoločnosti, ako sú celosvetové pandémie, digitálna a ekologická revolúcia či demografické výzvy

3) posilniť súdržnosť a urobiť z nej nosný pilier všetkých politík EÚ

Európsky výbor regiónov (VR) prijal 2. júla uznesenie , v ktorom stanovuje svoje tri hlavné priority na nasledujúcich päť rokov. VR ako politické zhromaždenie sa usiluje o to, aby sa Európska únia stala odolnejšou, udržateľnejšou a súdržnejšou vďaka väčšiemu zapojeniu regiónov a miest do navrhovania a vykonávania politiky EÚ.

1) Demokracia a budúcnosť Európske únie

Prvou prioritou je s pomocou vedúcich predstaviteľov regiónov a miest priblížiť EÚ ešte väčšmi k občanom. Všetky rozhodnutia EÚ a jednotlivých štátov by sa mali prijímať na úrovni čo najbližšej k občanom v súlade so zásadou subsidiarity. Výbor sa takisto bude ďalej usilovať o to, aby budúce právne predpisy EÚ znížili administratívne zaťaženie a realizačné náklady regiónov, miest a obcí.

2) Vybudovať odolné miestne a regionálne spoločenstvá

Druhá priorita je zameraná na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia obce, mestá a regióny: zvládnuť pandémiu a ekologickú, digitálnu a demografickú transformáciu a tiež migračné toky. Týmto výzvam budeme môcť úspešne čeliť, len ak budú všetky európske miestne komunity odolnejšie.

3) Miestne orientované politiky EÚ

Tretia priorita vyzdvihuje súdržnosť ako jednu so základných hodnôt, ktorá sa musí stať nosným pilierom všetkých politík EÚ. Z krízy COVID-19 si treba vziať ponaučenie, že súdržnosť nie je len o peniazoch: je to hodnota, ktorá vedie udržateľný hospodársky rast, vytvára dlhodobé kvalitné pracovné miesta a prináša miestne orientované politiky, ktoré uspokojujú potreby občanov.

Prečítajte si brožúru o prioritách VR na päť rokov .

Guvernér gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS), ktorý od februára predsedá Európskemu výboru regiónov, v tejto súvislosti uviedol: „Milión miestnych a regionálnych volených politikov je pilierom a súčasné záchrannou sieťou Európy. Stojíme v prvej línii: pomáhame občanom prekonať najhoršie krízové chvíle a usmerňujeme obnovu. Nedávna pandémia ukázala, že všetky úrovne verejnej správy musia lepšie spolupracovať, aby mohli poskytnúť riešenia, ktoré zaručia občanom bezpečný a lepší život. Dvojrozmerný model Európy založený na inštitúciách EÚ a národných vládach ukázal svoje limity. EÚ sa musí zmeniť a obnoviť na trojrozmernej báze, aby plne zohľadňovala úlohu miestnych a regionálnych samospráv v európskom rozhodovacom procese. To je naše hlavné posolstvo pre Konferenciu o budúcnosti Európy.“

Predseda vlády autonómneho regiónu Azory a prvý podpredseda VR Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) zdôraznil: „VR bude v nasledujúcich piatich rokoch stáť na čele a presadzovať priority miest a regiónov v záujme budúcnosti našej Únie. Budeme úzko spolupracovať s ostatnými európskymi inštitúciami, ako aj s našimi európskymi, národnými a miestnymi partnermi. Naším poslaním je taktiež priblížiť EÚ k mestám a regiónom, kde občania žijú.“

Predsedovia štyroch menších politických skupín vyzdvihli tie aspekty spoločných priorít, ktoré majú osobitný význam pre ich členov.

Poslanec zastupiteľstva regiónu Hauts-de-France a predseda skupiny Renew Europe François Decoster (FR/Renew Europe) vyhlásil: „Viac než kedykoľvek predtým potrebujeme teraz ambiciózne investície. Investície EÚ musia byť prospešné pre miestne hospodárstvo, miestne komunity a životné prostredie. Musíme sa o to usilovať ešte viac ako doposiaľ. Táto ambícia spája všetky politické skupiny vo VR. Ako liberáli sa v skupine Renew Europe domnievame, že takéto investície by mali pomôcť a pomôžu zabezpečiť spravodlivú, slobodnú a otvorenú spoločnosť, ktorá sa usiluje o vyváženosť, z hľadiska slobody, rovnosti a komunity.“

Maršálek Podkarpatského vojvodstva a predseda skupiny Európski konzervatívci a reformisti Władysław Ortyl (PL/EKR) uviedol: „V EKR sa zasadzujeme za to, aby sa všetko, čo je dobré, zachovalo a to, čo treba zmeniť, zreformovalo. Zmena klímy nás núti prijímať veľmi ťažké rozhodnutia, a preto budeme ako členovia EKR klásť dôraz na to, že prechod na ekologickejšie hospodárstvo si vyžaduje primerané finančné prostriedky a potrebnú flexibilitu. Myslíme si, že niektoré aspekty európskej zelenej dohody bude treba prehodnotiť a zlepšiť. V opačnom prípade to pre naše miestne spoločenstvá bude znamenať vysoké priemyselné a sociálne náklady.“

Poslanec zastupiteľstva grófstva Cork a predseda skupiny Európska aliancia Kieran McCarthy (IE/Európska aliancia) pripomenul: „Európska aliancia bojuje za miestne spoločenstvá a vždy sa usilovala zaistiť, aby sa v európskom projekte nezabúdalo na ohrozené miesta . Sme radi, že aj ostatní členovia Európskeho výboru regiónov budú nasledujúcich päť rokov spolu s nami ďalej bojovať za životaschopnosť menších miest a obcí, ako aj vidieckych a ostrovných spoločenstiev a podporovať využitie príslušných miestnych kultúr, skúseností a spôsobov života ako základu európskej obnovy. EÚ znamená solidaritu a naše spoločenstvá potrebujú v čase veľkých globálnych zmien zásadu solidarity a subsidiarity. Viac než kedykoľvek predtým sú teraz nevyhnutné praktické plány, ako tieto výzvy vyriešiť.“

Poslankyňa zastupiteľstva mesta Oulu a spolupredsedníčka skupiny Zelených Satu Haapanen (FI/Zelení) uviedla: „Dúfame, že týmto uznesením všetky politické skupiny uznávajú, že ak chceme predísť nekontrolovateľnej klimatickej katastrofe, musíme konať rýchlo, komplexne a spolu. Skúsenosti ukazujú, že čím viac si naše spoločenstvá osvoja ekologický program, tým väčšie hospodárske a sociálne výhody dosiahnu. Preto naliehavo žiadame všetkých miestnych lídrov, aby využili príležitosti, ktoré ponúka európska zelená dohoda a aby sa mestám a regiónom umožnil priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ. Zelená dohoda musí však byť aj sociálnou dohodou. Je nám veľmi ľúto, že mladých ľudí – generáciu, ktorá tlačí klimatickú politiku dopredu a ktorá bude musieť najviac zápasiť s dôsledkami globálneho otepľovania – tak veľmi zasiahla koronavírusová kríza. Preto sa tešíme, že sa ostatné politické skupiny vo VR pripoja k nášmu úsiliu o väčšiu záruku pre mladých ľudí a za vytvorenie európskej záruky pre deti , aby každé dieťa, ktorému hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie, malo prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu a bezplatnej výchove a starostlivosti v ranom detstve, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive.

Na uznesenie sa nadviaže už čoskoro, na nasledujúcom plenárnom zasadnutí VR v októbri, kde predseda Tzitzikostas predstaví prvý ročný miestny a regionálny barometer: na dôkazoch založené posúdenie otázok, ktoré majú pre regióny a obce EÚ osobitný význam. Prvý barometer bude posudzovať stav miestnej demokracie a reakciu na pandémiu koronavírusu.

Uznesenie nazvané Priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025: Európa bližšie k občanom prostredníctvom svojich obcí, miest a regiónov je k dispozícii na webovom sídle VR.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023