Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR: Dohoda o rozpočte EÚ môže premeniť krízu na príležitosť – je načase vynaložiť nové zdroje tak, aby z nich mali úžitok naši občania a podniky v regiónoch, mestách a obciach  

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov a predsedu gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolosa Tzitzikostasa

„Blahoželám nemeckému predsedníctvu Rady EÚ a inštitúciám EÚ k historickej dohode. Táto dohoda, ktorou sa začína nová éra, môže pomôcť premeniť krízu na nové príležitosti. Regióny a mestá ako hlavní príjemcovia finančných prostriedkov EÚ sú odhodlané urýchlene využiť tieto zdroje v prospech našich občanov a podnikov. Európska únia preukazuje solidaritu a zodpovednosť založenú na dodržiavaní zásad právneho štátu, ako to požaduje Európsky výbor regiónov. Všetkým úrovniam riadenia – EÚ, vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej – je adresovaná výzva, aby spojili svoje sily s cieľom využiť investície vo výške 1,8 bilióna EUR na konkrétne účely. Obnova musí byť spravodlivá a založená na sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, musí podporovať ekologické a digitálne zmeny a stimulovať inovácie. Práve to naši občania očakávajú a to všetci musíme urobiť, aby sme výzvy premenili na príležitosti.“

Vyhlásenie predsedníčky komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) a podpredsedníčky francúzskeho regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau .

„Dodržiavanie zásad právneho štátu nemôže byť predmetom vyjednávania. Teší ma, že kompromis, ktorý dosiahla Európska únia, neznamená zmenu ustanovení týkajúcich sa právneho štátu. Mestá a regióny budú môcť využiť nový viacročný finančný rámec (VFR) na to, aby sa zotavili z pandémie a pokračovali v sociálne spravodlivej a ekologickej transformácii.“

Súvislosti

Dňa 10. decembra dosiahlo 27 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ dohodu o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a ochrane rozpočtu EÚ v prípade nedostatkov v oblasti právneho štátu. Dohoda, ktorú ešte musí odsúhlasiť Európsky parlament, poskytne Európskej únii sedemročný rozpočet vo výške 1 074,3 miliardy EUR a umožní využitie prostriedkov z dočasného nástroja na obnovu Next Generation EU v objeme 750 miliárd EUR: celkovo 1,8 bilióna EUR. Ide o doteraz najväčší balík financovaný z rozpočtu EÚ.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tlačový tajomník:

Matteo Miglietta

tel.: +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023