Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR: Dohoda o rozpočte EÚ môže premeniť krízu na príležitosť – je načase vynaložiť nové zdroje tak, aby z nich mali úžitok naši občania a podniky v regiónoch, mestách a obciach  

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov a predsedu gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolosa Tzitzikostasa

„Blahoželám nemeckému predsedníctvu Rady EÚ a inštitúciám EÚ k historickej dohode. Táto dohoda, ktorou sa začína nová éra, môže pomôcť premeniť krízu na nové príležitosti. Regióny a mestá ako hlavní príjemcovia finančných prostriedkov EÚ sú odhodlané urýchlene využiť tieto zdroje v prospech našich občanov a podnikov. Európska únia preukazuje solidaritu a zodpovednosť založenú na dodržiavaní zásad právneho štátu, ako to požaduje Európsky výbor regiónov. Všetkým úrovniam riadenia – EÚ, vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej – je adresovaná výzva, aby spojili svoje sily s cieľom využiť investície vo výške 1,8 bilióna EUR na konkrétne účely. Obnova musí byť spravodlivá a založená na sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, musí podporovať ekologické a digitálne zmeny a stimulovať inovácie. Práve to naši občania očakávajú a to všetci musíme urobiť, aby sme výzvy premenili na príležitosti.“

Vyhlásenie predsedníčky komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) a podpredsedníčky francúzskeho regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau .

„Dodržiavanie zásad právneho štátu nemôže byť predmetom vyjednávania. Teší ma, že kompromis, ktorý dosiahla Európska únia, neznamená zmenu ustanovení týkajúcich sa právneho štátu. Mestá a regióny budú môcť využiť nový viacročný finančný rámec (VFR) na to, aby sa zotavili z pandémie a pokračovali v sociálne spravodlivej a ekologickej transformácii.“

Súvislosti

Dňa 10. decembra dosiahlo 27 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ dohodu o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a ochrane rozpočtu EÚ v prípade nedostatkov v oblasti právneho štátu. Dohoda, ktorú ešte musí odsúhlasiť Európsky parlament, poskytne Európskej únii sedemročný rozpočet vo výške 1 074,3 miliardy EUR a umožní využitie prostriedkov z dočasného nástroja na obnovu Next Generation EU v objeme 750 miliárd EUR: celkovo 1,8 bilióna EUR. Ide o doteraz najväčší balík financovaný z rozpočtu EÚ.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tlačový tajomník:

Matteo Miglietta

tel.: +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022