Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny v popredí európskej diskusie o digitálnej a udržateľnej budúcnosti  

Na schôdzi komisie ECON sa zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ stretli s členmi Európskeho výboru regiónov (VR)

Členovia komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) vo svojom návrhu stanoviska na tému Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch podporili prísnejšiu reguláciu veľkých internetových platforiem. V prítomnosti zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady EÚ vyjadrili aj znepokojenie nad tým, že Komisia neberie dostatočne vážne ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a ich dosiahnutie do roku 2030. V snahe povzbudiť ju k zintenzívneniu politickej angažovanosti v tejto veci, schválili návrh stanoviska na tému Splnenie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 .

V právnych predpisoch zahrnutých do balíka venovaného digitálnym službám a trhom sa navrhuje dôslednejšia regulácia veľkých internetových platforiem, ktoré zásadne zmenili štruktúry, pravidlá a mocenskú rovnováhu online trhov a verejných diskusií. Presadzovaním zodpovednosti platforiem sa má obnoviť spravodlivá hospodárska súťaž spoločností v rovnocennom digitálnom prostredí a zabrániť neobmedzenému šíreniu dezinformácií. Stanovisko má pre VR mimoriadny význam, keďže mnohé odvetvia, v ktorých dominujú online platformy, ako je mestská doprava, bývanie a turistické ubytovanie, sú regulované na miestnej a regionálnej úrovni. Balík predpisov o digitálnych službách a trhoch tvoria dva legislatívne návrhy: Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych trhoch.

Guvernérka regiónu Iónskych ostrovov a spravodajkyňa stanoviska VR Rodi Kratsová (EL/EĽS) označila „ Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych trhoch za dva hlavné piliere európskej digitálnej stratégie. Okrem toho budú tvoriť integrovaný rámec, ktorý Európska únia potrebuje na vytvorenie nových príležitostí na poskytovanie cezhraničných digitálnych služieb a služieb elektronického obchodu všetkým Európanom. Počas prípravy stanoviska sme v mene Európskeho výboru regiónov zbierali a spracúvali názory a návrhy od všetkých aktérov na trhu, pričom sme sa nevyhýbali takým dôležitým otázkam, ako je ochrana používateľov a spotrebiteľov.

Do diskusie sa zapojil aj spravodajca Európskeho parlamentu pre zákon o digitálnych trhoch Andreas Schwab (DE/EPP). Podľa neho „už mnoho rokov niektorí veľkí digitálni aktéri vnucujú na digitálnych trhoch, ktoré sú pre nich novou zasľúbenou krajinou, svoje podnikateľské modely. Napríklad na európskom jednotnom trhu dosiahli také postavenie, ktoré nikto iný prakticky nemôže ohroziť. Je načase, aby sa tejto veci chopili zákonodarcovia EÚ. Ako Európsky parlament o to žiadame od roku 2014 a teraz konečne Komisia zverejnila dva návrhy týkajúce sa digitálnych služieb a trhov. Musíme zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, aby jednotný trh prekvital, spotrebitelia mali väčší výber a bolo viac inovácií. Dosiahneme tak pluralitu a rovnaké podmienky činnosti na jednotnom trhu EÚ.

Členovia komisie ECON schválili aj návrh stanoviska na tému Splnenie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 , ktorým sa snažia povzbudiť Európsku komisiu, aby tieto ciele považovala za jednu z hlavných zásad politiky EÚ v nadchádzajúcom desaťročí. Členovia sa zasadzovali za to, aby ciele udržateľného rozvoja boli vyjadrením základných európskych hodnôt a európskej identity.

Starosta mesta Braga a spravodajca stanoviska VR Ricardo Rio (PT/EĽS) priblížil účastníkom svoju skúsenosť: „Moji kolegovia zvolení do funkcií v iných mestách a regiónoch majú stále väčší záujem začleniť ciele udržateľného rozvoja do svojich dlhodobých stratégií, ale aj každodenných politických rozhodnutí. Pozorujeme postupné oslabovanie pôvodne ústrednej úlohy týchto cieľov v rétorike EÚ, preto prišiel čas na obnovenie ich významu a ich opätovné zaradenie do centra smerníc a politík EÚ. Naše stanovisko je výsledkom dlhodobej spolupráce s rozmanitými zainteresovanými stranami a dôkazom záväzku VR splniť Agendu 2030.

Podpredseda skupiny EĽS v Európskom parlamente a člen jeho hospodárskeho výboru Frances Fitzgerald (IE/EPP) vo svojom príspevku do diskusie vyzdvihol, že „ je povzbudzujúce vidieť, ako sa Európsky výbor regiónov vo svojom návrhu stanoviska zasadzuje za splnenie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030. Ich dosiahnutie musí byť prioritou všetkých členských štátov EÚ, najmä preto, že sa naďalej budeme musieť zaoberať koronavírusovou krízou a chceme pracovať na dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050. Vďaka nástroju Next Generation EÚ a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti máme výbornú príležitosť na lepšiu obnovu tým, že budeme intenzívnejšie pokračovať v plnení cieľov udržateľného rozvoja.

Obidve stanoviská by VR mal prijať na svojom nasledujúcom plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční od 30. júna do 2. júla 2021.

Okrem toho komisia ECON vymenovala poslankyňu regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine Martine Pinvillovú (FR/SES) za spravodajkyňu stanoviska z vlastnej iniciatívy na tému Ochrana priemyselných a remeselných zemepisných označení v Európskej únii a starostu Białystoku Tadeusza Truskolaského (PL/EA) za spravodajcu stanoviska na tému Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2020 .

Kontakt

Maximilian von Klenze

tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023