Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Územná analýza odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2019  

​​​​​​​V roku 2019 bolo miestnym a regionálnym samosprávam či už priamo alebo nepriamo adresovaných 137 vedľajších odporúčaní – t. j. jednotlivé odporúčania zahrnuté do širších odporúčaní pre jednotlivé krajiny podľa číslovania Komisie – alebo mali územný vplyv, pričom v roku 2018 to bolo iba 120 odporúčaní.

​Tieto odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré nazývame „ odporúčania týkajúce sa územia“, predstavujú 62 % všetkých odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Tieto a iné zistenia vyplývajúce z územnej analýzy VR na rok 2019 potvrdzujú kľúčovú úlohu miest a regiónov EÚ, pokiaľ ide o plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny a potrebu zapájať ich ako partnerov do prípravy národných programov reforiem.Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/2019-CSRS.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022