Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Územná analýza odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2019  

​​​​​​​V roku 2019 bolo miestnym a regionálnym samosprávam či už priamo alebo nepriamo adresovaných 137 vedľajších odporúčaní – t. j. jednotlivé odporúčania zahrnuté do širších odporúčaní pre jednotlivé krajiny podľa číslovania Komisie – alebo mali územný vplyv, pričom v roku 2018 to bolo iba 120 odporúčaní.

​Tieto odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré nazývame „ odporúčania týkajúce sa územia“, predstavujú 62 % všetkých odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Tieto a iné zistenia vyplývajúce z územnej analýzy VR na rok 2019 potvrdzujú kľúčovú úlohu miest a regiónov EÚ, pokiaľ ide o plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny a potrebu zapájať ich ako partnerov do prípravy národných programov reforiem.Zdieľať: