Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Karl-Heinz Lambertz zvolený za predsedu Európskeho výboru regiónov  

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) dnes zvolili senátora Nemecky hovoriaceho spoločenstva Belgicka Karla-Heinza Lambertza (SES) za svojho nového predsedu na nasledujúce dva a pol roka. Vzhľadom na početné výzvy počas uplynulých rokov potrebuje EÚ podľa neho počúvať občanov a „od základov sa zmeniť“, a to tým, že dá väčšie právomoci miestnym a regionálnym samosprávam. Ako uviedol pri stanovovaní svojich predsedníckych priorít, bude aj naďalej prispievať k úvahám o budúcnosti EÚ a bojovať za ochranu politiky súdržnosti EÚ. Novozvolený predseda sa zaviazal, že upevní väzby medzi VR a všetkými európskymi mestami a regiónmi a posilní vzťahy medzi inštitúciami EÚ.

V ďakovnom prejave po zvolení do funkcie pred 350 členmi výboru Karl-Heinz Lambertz poukázal na početné krízy, ktorým EÚ čelí: „Musíme spolupracovať – vedení našimi základnými hodnotami solidarity a sociálnej spravodlivosti – a snažiť sa o dosiahnutie cieľov sociálnej spravodlivosti a pokroku. Európa musí bezodkladne obnoviť skutočný vzťah so všetkými občanmi založený na dôvere tým, že posilní politiky, ktoré ich chránia, a prehodnotí spôsob fungovania EÚ. Korene Európy sú v jej mestách a regiónoch. Miestne a regionálne samosprávy stoja v prvej línii, a preto musia mať väčšie slovo pri rozhodovaní o budúcnosti Európy“.

Novozvolený predseda sa výslovne zmienil aj o miestnych investíciách: „Miestne a regionálne samosprávy musia byť schopné investovať a poskytovať kvalitné verejné služby všetkým občanom a podnikom. Politika súdržnosti EÚ zohráva rozhodujúcu úlohu pri znižovaní regionálnych nerovností prostredníctvom sociálneho, hospodárskeho a územného rozvoja, ktorý vytvára pracovné miesta, obnovuje infraštruktúru a podporuje sociálne začlenenie. Súčasťou európskej budúcnosti musí byť silnejšia, účinnejšia a viditeľnejšia politika súdržnosti. Únia bez politiky súdržnosti nie je tou Európou, akú chceme.“

Počas objasňovania ďalších priorít svojho predsedníctva Karl-Heinz Lambertz uviedol, že bude naďalej posilňovať vzťahy s ostatnými inštitúciami EÚ, aby tak boli v Bruseli vypočuté názory členov výboru, a bude utužovať vzťahy so všetkými regionálnymi združeniami a partnermi.

Markku Markkula , ktorý preberie funkciu prvého podpredsedu VR, sa plenárnemu zhromaždeniu prihovoril slovami: „Z radníc a komôr v Bruseli, Bratislave a Amsterdame až po ulice Ríma, Maastrichtu a dokonca Marrákeša sme ukázali, že obnova EÚ a obnovenie dôvery občanov sa začína posilnením spolupráce a partnerstva medzi európskymi regiónmi a mestami. Ako členovia VR ste najväčším prínosom tejto inštitúcie. Chcel by som vyjadriť moju najúprimnejšiu vďaku každému z vás za to, že neustále posúvate hranice. Blahoželám Karlovi-Heinzovi a som hrdý na to, že je odhodlaný pokračovať v tom, čo sme spolu začali.“

Poznámka pre redaktorov:

Lambertz preberá vedenie VR po tom, ako dva a pol roka pôsobil vo funkcii jeho prvého podpredsedu. Voľba je v súlade s dohodou uzavretou medzi dvoma najväčšími politickými stranami výboru – Stranou európskych socialistov (SES) a Európskou ľudovou stranou (EĽS) – ktorá zabezpečuje rovnaké rozdelenie vedenia počas päťročného funkčného obdobia.

Karl-Heinz Lambertz je členom Európskeho výboru regiónov (VR) od roku 2001, pričom v rokoch 2011 – 2015 bol predsedom skupiny socialistov vo VR. Od roku 1981 bol poslancom parlamentu Nemecky hovoriaceho spoločenstva. V rokoch 1990 – 1999 zastával viaceré ministerské posty a neskôr bol zvolený za jej ministerského predsedu (1999 – 2014). Do roku 2016 bol predsedom parlamentu Nemecky hovoriaceho spoločenstva a v súčasnosti zastáva funkciu senátora.

Ďalšie informácie

Ďakovná reč Lambertza po zvolení

CV predsedu Lambertza

Fotogaléria Flickr

Kontakt
Nathalie Vandelle | Tel. +32 2 282 24 99 | nahalie.vandelle@cor.europa.eu