Heinrich DORNER

člen regionálneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: vláda spolkovej krajiny Burgenland

 Heinrich DORNER

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Rakúsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

28.10.2020

Kontakt

Sociálne médiá