Aleksandra DULKIEWICZ

primátorka Gdanska

 Aleksandra DULKIEWICZ

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • poľština
  • angličtina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá