Tilo GUNDLACK

poslanec krajinského snemu spolkovej krajiny Meklenbursko-Predné Pomoransko

 Tilo GUNDLACK

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Mecklenburg-Vorpommern

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

11.07.2017

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Regióny Pobaltia
  • Deň rozšírenia
  • Nemecká delegácia
  • ZPV NOMAC
  • PS pre Západný Balkán