Kate FEENEY

poslankyňa zastupiteľstva grófstva Dún Laoighaire/Rathdown

 Kate FEENEY

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Zastúpený región

Eastern and Midland Regional Assembly

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2015

Kontakt

Sociálne médiá