Eleni LOUKAIDOU

zástupkyňa primátora mesta Nikózia

 Eleni LOUKAIDOU

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • gréčtina

Zastupovaná krajina

Cyprus

Zastúpený región

Cyprus

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

16.07.2007

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Cyperská delegácia

Člen/Členka

  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Komisia STD ARLEM
  • Medziregionálna skupina Ostrovy a ostrovné regióny

Stanoviská

Prijaté stanoviská