Pavel BRANDA

zástupca starostu obce Rádlo

 Pavel BRANDA

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Česká republika

Zastúpený región

Severovychod

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

22.05.2017

Kontakt

Sociálne médiá