Mihkel JUHKAMI

poslanec miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo mesta Rakvere

 Mihkel JUHKAMI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • estónčina
  • fínčina
  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Estónsko

Zastúpený región

Estonia

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

01.10.2007

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Estónska delegácia

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Regióny Pobaltia
  • Deň rozšírenia
  • Pracovná skupina Turecko