Karl-Heinz LAMBERTZ

poslanec parlamentu nemeckej komunity

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • nemčina
  • francúzština
  • holandčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Belgicko

Zastúpený región

Deutschsprachigen Gemeinschaft

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Belgická delegácia
  • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
  • Samit VR
  • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca