Karl-Heinz LAMBERTZ

poslanec parlamentu nemeckej komunity

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
 • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

 • nemčina
 • francúzština
 • holandčina
 • angličtina

Zastupovaná krajina

Belgicko

Zastúpený región

Deutschsprachigen Gemeinschaft

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

14.05.2001

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Skupina BRASS

Člen/Členka

 • Komisia ad hoc pre revíziu rokovacieho poriadku
 • Belgická delegácia
 • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
 • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca