Mark SPEICH

štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti a médiá

 Mark SPEICH

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
 • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

 • nemčina
 • angličtina
 • francúzština

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Nordrhein-Westfalen

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

19.03.2018

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Podpredseda/Podpredsedníčka

 • Predsedníctvo VR

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX
 • 7. funkčné obdobie – komisia ECON

Člen/Členka

 • Predsedníctvo ARLEM
 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Skupina BRASS
 • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
 • Samit VR
 • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
 • Nemecká delegácia