Franz SCHAUSBERGER

zástupca regionálnej samosprávy politicky zodpovedný volenému zhromaždeniu: parlament spolkovej krajiny Salzbursko

 Franz SCHAUSBERGER

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Rakúsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

25.06.1996

Kontakt