Michael HÄUPL

 Michael HÄUPL

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Zastupovaná krajina

Rakúsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

 
Obsah