Anders KNAPE

poslanec miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo mesta Karlstad

 Anders KNAPE

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • švédčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Švédsko

Zastúpený región

Norra Mellansverige

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.1998

Kontakt