Roberto PELLA

starosta obce Valdengo (BI)

 Roberto PELLA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • taliančina
  • francúzština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

15.11.2004

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia SEDEC

Člen/Členka

  • Talianska delegácia

Stanoviská

Prijaté stanoviská

Prerokovávané stanoviská