Vincenzo BIANCO

poslanec mestského zastupiteľstva, Catania

 Vincenzo BIANCO

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
Jazyky
taliančina, francúzština
Zastupovaná krajina
Taliansko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
26.01.1994

Kontakt