Vincenzo BIANCO

poslanec mestského zastupiteľstva, Catania

 Vincenzo BIANCO

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

 • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

 • taliančina
 • francúzština

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.1994

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX
 • koordinátori CIVEX

Podpredseda/Podpredsedníčka

 • Predsedníctvo VR

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX

Člen/Členka

 • Predsedníctvo ARLEM
 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Medziregionálna skupina Ostrovy a ostrovné regióny
 • Talianska delegácia