Sven SCHULZE

minister hospodárstva, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko

 Sven SCHULZE

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Sachsen-Anhalt

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

22.02.2022

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia COTER

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • Nemecká delegácia