Florian HASSLER

štátny tajomník pre politickú koordináciu a Európu na Úrade predsedu vlády spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko

 Florian HASSLER

Politická skupina

The Greens

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Baden-Wurttemberg

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

09.11.2021

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Výbor pre audit
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • Nemecká delegácia