Daniel BĂLUȚĂ

starosta mestskej časti 4, mesto Bukurešť

 Daniel BĂLUȚĂ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • rumunčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Rumunsko

Zastúpený región

Bucuresti-Ilfov

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

03.05.2021

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Rumunská delegácia