Danial ILKHANIPOUR

poslanec regionálneho zhromaždenia: parlament spolkovej krajiny Hamburg, Nemecko

 Danial ILKHANIPOUR

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

25.09.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Nemecká delegácia