Thomas STELZER

člen regionálneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: vláda spolkovej krajiny Horné Rakúsko

 Thomas STELZER

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Rakúsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

04.05.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Rakúska delegácia