Piero Mauro ZANIN

predseda a poslanec zastupiteľstva regiónu Friuli Venezia Giulia

 Piero Mauro ZANIN

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Zastupovaná krajina

Taliansko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt