Bernd Claus VOß

poslanec regionálneho zhromaždenia: parlament spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko

 Bernd Claus VOß

Politická skupina

The Greens

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Zelení

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Regióny Pobaltia
  • Konferencia predsedov
  • Nemecká delegácia
  • Pracovná skupina pre zelenú dohodu
  • Skupina BRASS
  • PS Ukrajina