Mirja VEHKAPERÄ

poslankyňa miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo mesta Oulu

 Mirja VEHKAPERÄ

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • fínčina

Zastupovaná krajina

Fínsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia COTER

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Regióny Pobaltia
  • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
  • Samit VR
  • Fínska delegácia
  • Pracovná skupina pre zelenú dohodu