Marieke SCHOUTEN

členka rady mesta Nieuwegein

 Marieke SCHOUTEN

Politická skupina

The Greens

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • holandčina

Zastupovaná krajina

Holandsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt