Una POWER

poslankyňa zastupiteľstva grófstva Dún Laoighaire Rathdown

 Una POWER

Politická skupina

The Greens

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

04.01.2021

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Zelení

Člen/Členka

  • Konferencia predsedov
  • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo
  • Deň rozšírenia
  • Írska delegácia