Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

zástupkyňa hajtmana Karlovarského kraja

 Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • čeština

Zastupovaná krajina

Česká republika

Zastúpený región

Severozapad

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Česká delegácia