Giorgio MAGLIOCCA

predseda provincie Caserta

 Giorgio MAGLIOCCA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • taliančina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Zastúpený región

Campania

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • Medziregionálna skupina Ostrovy a ostrovné regióny
  • Talianska delegácia