Rodi KRATSA

predsedníčka regiónu Iónske ostrovy

 Rodi KRATSA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • francúzština
  • angličtina
  • gréčtina

Zastupovaná krajina

Grécko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá