Witold Rafał KOZŁOWSKI

maršálek Malopoľského vojvodstva

 Witold Rafał KOZŁOWSKI

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • poľština

Zastupovaná krajina

Poľsko

Zastúpený región

Malopolskie

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Karpaty
  • Poľská delegácia