Lajos KOVÁCS

poslanec miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo mestskej časti XII mesta Budapešť

 Lajos KOVÁCS

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • maďarčina

Zastupovaná krajina

Maďarsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Karpaty
  • Maďarská delegácia