Robert KOŚCIUK

starosta mesta Krasnystaw

 Robert KOŚCIUK

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina
  • poľština

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Deň rozšírenia
  • Poľská delegácia
  • Pracovná skupina Turecko