Andreas KONDYLIS

starosta mesta Alimos

 Andreas KONDYLIS

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • gréčtina

Zastupovaná krajina

Grécko

Zastúpený región

Attiki

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Prvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka

  • 7. funkčné obdobie – komisia SEDEC
  • koordinátori SEDEC

Člen/Členka

  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Grécka delegácia